Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

Aktualna oferta szkoleń

  • Wspólnoty mieszkaniowe, aspekty praktyczne i problematyczne – warsztaty.

   Opis : Szkolenie skierowane jest  przede wszystkim do członków zarządów wspólnot mieszkaniowych, członków wspólnot mieszkaniowych, do  pracowników gminnych Wydziałów Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, pracowników TBS, Zakładów Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Zakładów Gospodarki Lokalowej oraz wszystkich osób, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w zawodzie zarządcy nieruchomości.
   Data rozpoczęcia : 25/11/2021
   Cena : 380 zł PROMOCJA!
  • Praktyczne przygotowanie do zmian w funkcjonowaniu spółdzielni mieszkaniowych – nowelizacja ustaw w 2021r.

   Opis : Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób i podmiotów funkcjonujących na rynku w formie spółdzielni, prezesów, członków rad nadzorczych, pracowników spółdzielni, w szczególności kadry kierowniczej, pracowników działu księgowości, członków organów samorządowych spółdzielni a przede wszystkim do zarządców nieruchomości obsługujących spółdzielnie mieszkaniowe.
   Data rozpoczęcia : 20/10/2021
   Cena : 400 zł PROMOCJA!
  • Technologie bezwykopowe i ich stosowanie w strefach ochronnych drzew.

   Opis : Szkolenie skierowane jest do inwestorów, inspektorów nadzoru budowlanego, projektantów, do pracowników samorządów lokalnych, wydziałów urbanistyki i architektury, ochrony środowiska, także do przedsiębiorstw realizacji terenów zieleni oraz dla osób, które uzyskały Certyfikat Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w procesie inwestycyjnym – szkolenie doszkalające
   Data rozpoczęcia : 07/12/2021
   Cena : 570 zł PROMOCJA!
  • Dyplomowany Zarządca Nieruchomości – Kurs specjalistyczny 200 godzin

   Opis : 200-godzinny Kurs specjalistyczny w zakresie zarządzania nieruchomościami.  Po ukończeniu Kursu i odbyciu szkolenia praktycznego – absolwent uzyskuje tytuł "Dyplomowany Zarządca Nieruchomości" potwierdzający kwalifikacje zawodowe – wydawany przez Polską Federację Zarządców Nieruchomości.
   Najwyższe kwalifikacje do zarządzania różnego typu nieruchomościami-taniej, szybciej bez konieczności ukończenia studiów podyplomowych.
   Data rozpoczęcia : 16/10/2021
   Cena : 2600 zł PROMOCJA!

  • Administrator Nieruchomości – kurs 60 godzin

   Opis : Kurs przeznaczony jest dla osób z wykształceniem średnim lub wyższym, którym powierzono zadanie administrowania nieruchomością (administratorzy nieruchomości, członkowie wspólnot mieszkaniowych, właściciele firm, administratorzy w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, zarządach budynków komunalnych, pracownicy nieruchomości publicznych i instytucjonalnych), jak i dla osób poszukujących zatrudnienia w tym zawodzie.
   Uczestnicy kursu otrzymują Certyfikat Administratora Nieruchomości.
   Data rozpoczęcia : 27/10/2021
   Cena : 1400 zł Promocja!

  • Zarządca sądowy

   Opis : Szkolenie skierowane jest do osób , które posiadają min. trzyletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu nieruchomościami. Na zakończenie kursu odbędzie się egzamin i przekazanie Certyfikatów z Instytutu.
   Data rozpoczęcia : 13/11/2021
   Cena : 800 zł PROMOCJA!
  • Cykl szkoleń “Inspektor Nadzoru Dendrologicznego w procesie inwestycyjnym”

   Opis : Program szkoleń skierowany jest do inwestorów, inspektorów nadzoru budowlanego, architektów krajobrazu i projektantów różnych branż, do pracowników samorządów lokalnych, absolwentów wydziałów urbanistyki, budownictwa, drogownictwa i architektury, ochrony środowiska, a także do przedsiębiorstw realizacji terenów zieleni i innych zainteresowanych osób.
   Uczestnictwo w cyklu /kolejność nie ma znaczenia/ kończy się egzaminem i otrzymaniem
   Certyfikatu "Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w procesie inwestycyjnym"
   Cena : 550 zł za etap PROMOCJA!

  • Organizacja prac budowlanych na terenach zadrzewionych -szkolenie I

   Opis : Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procedurami, metodami i technologiami ochrony drzew na terenie budowy. Przedstawione zostaną rozwiązania inżynierskie oraz przyrodnicze działania rehabilitacyjne dla prawidłowej ochrony drzew.
   Data rozpoczęcia : 09/11/2021
   Cena : 550 zł PROMOCJA!