Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

Aktualna oferta szkoleń

  • Dyplomowany Zarządca Nieruchomości – Kurs specjalistyczny 200 godzin

   Opis : 200-godzinny Kurs specjalistyczny w zakresie zarządzania nieruchomościami.  Po ukończeniu Kursu i odbyciu szkolenia praktycznego – absolwent uzyskuje tytuł "Dyplomowany Zarządca Nieruchomości" potwierdzający kwalifikacje zawodowe – wydawany przez Polską Federację Zarządców Nieruchomości.
   Najwyższe kwalifikacje do zarządzania różnego typu nieruchomościami-taniej, szybciej bez konieczności ukończenia studiów podyplomowych.
   Data rozpoczęcia : 10/04/2021
   Cena : 2600 zł PROMOCJA!

  • Administrator Nieruchomości – kurs 60 godzin

   Opis : Kurs przeznaczony jest dla osób z wykształceniem średnim lub wyższym, którym powierzono zadanie administrowania nieruchomością (administratorzy nieruchomości, członkowie wspólnot mieszkaniowych, właściciele firm, administratorzy w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, zarządach budynków komunalnych, pracownicy nieruchomości publicznych i instytucjonalnych), jak i dla osób poszukujących zatrudnienia w tym zawodzie.
   Uczestnicy kursu otrzymują Certyfikat Administratora Nieruchomości.
   Data rozpoczęcia : 24/03/2021
   Cena : 1400 zł Promocja!

  • Zarządca sądowy

   Opis : Szkolenie skierowane jest do osób , które posiadają min. trzyletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu nieruchomościami. Na zakończenie kursu odbędzie się egzamin i przekazanie Certyfikatów z Instytutu.
   Data rozpoczęcia : 27/03/2021
   Cena : 800 zł PROMOCJA!
  • Cykl szkoleń “Inspektor Nadzoru Dendrologicznego w procesie inwestycyjnym”

   Opis : Program szkoleń skierowany jest do inwestorów, inspektorów nadzoru budowlanego, architektów krajobrazu i projektantów różnych branż, do pracowników samorządów lokalnych, absolwentów wydziałów urbanistyki, budownictwa, drogownictwa i architektury, ochrony środowiska, a także do przedsiębiorstw realizacji terenów zieleni i innych zainteresowanych osób.
   Uczestnictwo w cyklu /kolejność nie ma znaczenia/ kończy się egzaminem i otrzymaniem
   Certyfikatu "Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w procesie inwestycyjnym"
   Cena : 550 zł za etap PROMOCJA!

  • Organizacja prac budowlanych na terenach zadrzewionych -szkolenie I

   Opis : Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procedurami, metodami i technologiami ochrony drzew na terenie budowy. Przedstawione zostaną rozwiązania inżynierskie oraz przyrodnicze działania rehabilitacyjne dla prawidłowej ochrony drzew.
   Data rozpoczęcia : 11/05/2021
   Cena : 550 zł PROMOCJA!
  • Projektowanie w otoczeniu drzew- Inżynieryjne metody poprawy warunków siedliskowych drzew miejskich. – szkolenie II

   Opis : Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procedurami, metodami i technologiami ochrony drzew na terenie budowy. Przedstawione zostaną rozwiązania inżynierskie oraz przyrodnicze działania rehabilitacyjne dla prawidłowej ochrony drzew.
   Data rozpoczęcia : 25/05/2021
   Cena : 550 zł PROMOCJA!
  • Gospodarka drzewostanem w procesie inwestycyjnym Projekt Ochrony Drzew (POD). – szkolenie III

   Opis : Na szkoleniu przedstawione będą wymagania rozwojowe drzew oraz metody oceny ich szans przeżycia. Kryteria kwalifikacji do adaptacji lub usunięcia na etapie planowania i projektowania inwestycji.
   Data rozpoczęcia : 8/06/2021
   Cena : 550 zł PROMOCJA!
  • Prawo budowlane, a ochrona drzew oraz rozwiązania komunikacyjne pozwalające na unikanie kolizji z drzewami. Jak zbudować ścieżkę rowerową i nie uszkodzić drzew?

   Opis : Szkolenie skierowane jest do inwestorów, inspektorów nadzoru budowlanego, projektantów, do pracowników samorządów lokalnych, wydziałów urbanistyki i architektury, ochrony środowiska, także do przedsiębiorstw realizacji terenów zieleni oraz dla osób, które uzyskały Certyfikat Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w procesie inwestycyjnym-szkolenie doszkalające.
   Data rozpoczęcia : 20/04/2021
   Cena : 500 zł PROMOCJA!