Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

Cykl szkoleń “Inspektor Nadzoru Dendrologicznego w procesie inwestycyjnym”

Opis szkoleń

Program szkoleń skierowany jest do inwestorów, inspektorów nadzoru budowlanego, architektów krajobrazu i projektantów różnych branż, do pracowników samorządów lokalnych, absolwentów wydziałów urbanistyki, budownictwa, drogownictwa i architektury, ochrony środowiska, a także do przedsiębiorstw realizacji terenów zieleni i innych zainteresowanych osób.

Uczestnictwo w 3 szkoleniach zakończone egzaminem gwarantuje otrzymanie

Certyfikatu “Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w procesie inwestycyjnym

I  szkolenie    – Organizacja prac budowlanych na terenach zadrzewionych

II szkolenie   – Projektowanie w otoczeniu drzew – inżynierskie metody ochrony i poprawy warunków siedliskowych drzew miejskich

III szkolenie – Gospodarka drzewostanem w procesie inwestycyjnym – Projekt Ochrony Drzew