Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

Praktyczne przygotowanie do zmian w funkcjonowaniu spółdzielni mieszkaniowych – nowelizacja ustaw w 2021r.

Szkolenie w   formule on-line na platformie werbinarowej  Click Meeting.

Opis szkolenia

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób i podmiotów funkcjonujących na rynku w formie spółdzielni, prezesów, członków rad nadzorczych, pracowników spółdzielni, w szczególności kadry kierowniczej, pracowników działu księgowości, członków organów samorządowych spółdzielni a przede wszystkim do zarządców nieruchomości obsługujących spółdzielnie mieszkaniowe.

Informacje podstawowe

Termin szkolenia

 20.10.2021 roku

Cena:400,00 zł PROMOCJA!

Miasto: Warszawa ul. Targowa 45

Dofinansowanie (nawet w 100%) z funduszy Urzędu Pracy – IRMiR jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr. 2.14/00068/2018.

Warunki uczestnictwa

 • Wypełnienie formularza on-line na stronie szkolenia.irmir.pl jest warunkiem wpisania osoby na listę uczestników  (po potwierdzeniu przez Organizatora dostępności miejsc).
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wcześniejsze dokonanie płatności za szkolenie.
 • Po dokonaniu płatności przez Uczestnika Organizator wystawia i przesyła Uczestnikowi fakturę  VAT
 • Potwierdzenie realizacji szkolenia zostanie przesłane do Zgłaszającego, na podany adres e-mail na 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
 • W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia, Organizator zwraca 100 % kosztów Uczestnicy, którzy nie odwołają pisemnie swojej nieobecności w szkoleniu do 7 dni przed jego rozpoczęciem, i nie wezmą udziału w szkoleniu mogą zostać obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia uczestnicy otrzymują pełen zwrot wniesionej opłaty.

Koszt szkolenia

PROMOCJA! 400,00 zł*

 • 400,00 zł – płatność do dnia 30.09.2021r.*.*
 • 500,00zł – płatność od 01.10.2021r *

*Obowiązuje data zaksięgowania przelewu.

Opłaty za Kurs należy przesłać na konto Instytutu:

85 2490 0005 0000 4530 6524 5505 (Alior Bank)

Zakres szkolenia zgodny z działalnością statutową IRMiR – usługa podlega
zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26. ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106, z późn.
zm.)”.

Termin szkolenia

20 października 2021(środa) od godz. 9³º do 16³º

Rejestracja

Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza online dostępnego poniżej.

Wypełnij formularz

Więcej informacji:

Tel./fax 22 619-78-97, 22 619-13-50

Tel. kom.:510 158 150

E-mail: szkolenia@irmir.pl

Program szkolenia

 • Projekt ustawy a wykonanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego
 • Uregulowanie kwestii członkostwa w spółdzielni po nowelizacji ustawy o  spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 20 lipca 2017 r. , ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy  Prawo spółdzielcze.
 • Rozszerzenie uprawnień członka , właściciela lokalu niebędącego członkiem spółdzielni i osoby niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w zakresie dostępu do dokumentów.
 • Wybór członków zarządu obligatoryjnie  przez walne zgromadzenie
 • Kadencyjność zarządu – początek kadencji wg projektowanych zmian
 • Przywrócenie zebrania przedstawicieli w spółdzielniach mieszkaniowych
 • Zmiany  dotyczące liczenia głosów na walnym zgromadzeniu
 • Zmodyfikowanie trybu powstania wspólnoty
 • Wprowadzenie do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych katalogu czynności przekraczających zakres czynności zwykłego zarządu
 • Partycypowanie w wydatkach spółdzielni związanych z utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości po powstaniu wspólnoty .
 • Nowelizacja ustawy – Prawo spółdzielcze. Nowe zasady przeprowadzania lustracji w spółdzielniach mieszkaniowych
 • Eliminacja barier w budowaniu nowych mieszkań w segmencie spółdzielczym
 • Nowelizacja ustawy o własności lokali. Nowe zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych
 • Dyskusja- odpowiedzi na zadawane pytania  przez uczestników szkolenia

Prowadzący: 

Bożena Kopeć– Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 22011 oraz licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami Nr 9201. Pracuje   w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczy w realizacji projektów deweloperskich, zarządza nieruchomościami deweloperskimi, wspólnotami mieszkaniowymi, spółdzielczymi, gminnymi, komercyjnymi oraz uczestniczy w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Jest biegłym sadowym w kilku  Sądach Okręgowych w Polsce z zakresu zarządzania nieruchomościami. Autorka licznych publikacji oraz współautor miesięcznika “Nieruchomości”, wykładowca na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości, członek Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „RONDO” przy PFRN w Warszawie