Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

Prawo budowlane, a ochrona drzew oraz rozwiązania komunikacyjne pozwalające na unikanie kolizji z drzewami. Jak zbudować ścieżkę rowerową i nie uszkodzić drzew?

Informacje podstawowe

Termin: 19 października 2021 (wtorek) od godz. 930

Cena: 500,00zł 

Miasto: Warszawa

Dofinansowanie (nawet w 100%) z funduszy Urzędu Pracy – IRMiR jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr. 2.14/00068/2018.

Opis szkolenia

Szkolenie skierowane jest do inwestorów, inspektorów nadzoru budowlanego, projektantów, do pracowników samorządów lokalnych, wydziałów urbanistyki i architektury, ochrony środowiska, także do przedsiębiorstw realizacji terenów zieleni oraz dla osób, które uzyskały  Certyfikat Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w procesie inwestycyjnym – szkolenie doszkalające

Warunki uczestnictwa

 • Wypełnienie formularza on-line na stronie szkolenia.irmir.pl jest warunkiem wpisania osoby na listę uczestników  (po potwierdzeniu przez Organizatora dostępności miejsc).
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wcześniejsze dokonanie płatności za szkolenie.
 • Po dokonaniu płatności przez Uczestnika Organizator wystawia i przesyła Uczestnikowi fakturę  VAT
 • Potwierdzenie realizacji szkolenia zostanie przesłane do Zgłaszającego, na podany adres e-mail na 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
 • W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia, Organizator zwraca 100 % kosztów Uczestnicy, którzy nie odwołają pisemnie swojej nieobecności w szkoleniu do 7 dni przed jego rozpoczęciem, i nie wezmą udziału w szkoleniu mogą zostać obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia uczestnicy otrzymują pełen zwrot wniesionej opłaty.

Koszt szkolenia

PROMOCJA! 500*

– 500,00 zł -płatność do dnia 20.09.2021r*

– 600.00zł  płatność od 21.09.2021r. *

*Obowiązuje data zaksięgowania przelewu.

Opłaty za Kurs należy przesłać na konto Instytutu:

85 2490 0005 0000 4530 6524 5505 (Alior Bank)

Zakres szkolenia zgodny z działalnością statutową IRMiR – usługa podlega
zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26. ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106, z późn.
zm.)”.

Termin szkolenia

19 października 2021r. (wtorek) od godz. 9³º 

 

Rejestracja

Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza online dostępnego poniżej.

Wypełnij formularz

Więcej informacji:

Tel./fax 22 619-78-97, 22 619-13-50

Tel. kom.:510 158 150

E-mail: szkolenia@irmir.pl

 

Program szkolenia:

930 – 945        Wprowadzenie – dr inż. Marzena Suchocka, SGGW

945– 1115        Duża nowelizacja Prawa Budowlanego 2020 – dr inż. Rafał Dybicz               

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w projekcie o numerze UD507 prowadziło prace nad nowelizacją ustawy Prawo budowlane. Pierwsza wersja projektu nowelizacji została zaprezentowana w dniu 8 kwietnia 2019 r a ostatnia po kosmetycznych zmianach 6 czerwca 2019. W dniu 25.10.2109 projekt nowelizacji został zaprezentowany a następnie przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. Nowelizacja po odrzuceniu wielu krytycznych uwag ze strony środowiska została uchwalona w dniu 13 lutego 2020 r. tzw.  „Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Została ona podpisana przez prezydenta 3 marca 2020 r, w dniu 3 sierpnia 2020 na stronie Sejmu ISAP został opublikowany tekst jednolity. Nowelizacja weszła w życie 19 września 2020 r. i w pewnych zakresach przez okres 6 miesięcy będzie funkcjonowała równolegle ze „starym”. Słuchacze w ramach wykładu poznają najbardziej istotne zmiany a w tym:

 • Nowa definicja obszaru oddziaływania
 • Zmiany wymogów w zakresie projektu budowlanego, a w tym PZT i projektu zieleni
 • Zmiany w zakresie sprawdzania projektów budowlanych przez organy -w ramach PZT sprawdza Urząd i czy są spełniane wymogi z innych decyzji w tym zgodzie na wycinkę i  inwentaryzacji zieleni
 • Nowe wymogi przed rozpoczęciem robót budowlanych
 • Przeniesienie, wygaśnięcie, nieważność pozwolenia na budowę – nowe zasady

1115- 1130 Przerwa

1130 – 1245  Wybrane aspekty Nowelizacji Prawa budowlanego i umów o roboty budowlane w kontekście realizacji procesu inwestycyjnego – dr inż. Rafał Dybicz

       Inwestycje budowlane to ciąg wielu następujących po sobie czynności i działań, prowadzący do realizacji i ukończenia przedsięwzięcia budowlanego. W procesie inwestycyjnym dochodzi do styku, a niekiedy i przenikania wielu norm i gałęzi prawa. Wszystko to sprawia, że każda inwestycja niezależnie od jej rozmiarów stanowi zawsze wyzwanie dla inwestora i osób związanych z inwestycjami budowlanymi.

W trakcie wykładu na przykładzie wybranych faz procesu inwestycyjnego słuchacze poznają:

 • Ustawowych uczestników procesu inwestycyjnego po Nowelizacji,-inspektorzy nadzoru budowlanego  Art. 17 PB. Uczestnicy procesu budowlanego Art. 25 Prawo budowlane
 • Jakie zmiany zaszły w związku z Nowelizacją Prawa Budowlanego w fazie projektowania i uzyskiwania koniecznych decyzji administracyjnych
 • Projekt budowlany po ostatnich zmianach prawnych
 • Fazę realizacji role uczestników procesu inwestycyjnego po Nowelizacji,
 • Podstawowe zagadnienie dotyczące umowy o roboty budowlane,
 • Fazę przekazania do eksploatacji,
 • Akty prawne (Prawo budowlane, KPA Kodeks Cywilny).

12451300  przerwa  

13001430           Zastosowanie podwieszanych chodników jako rozwiązania eliminującego kolizje              pomiędzy korzeniami a infrastrukturą –dr inż. Marzena Suchocka,

Przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące kształtowania nawierzchni różnego typu (dla wszystkich obciążeń) w Strefach Ochronnych Drzew (SOD). Zaprezentowane będą  projekty i realizacje a także sposób wykonania rozwiązań antykompresyjnych, takich jak podwieszane (rapmpowe) chodniki oraz  mieszanka kamienno-glebowa. Omówione zostaną najczęściej popełniane błędy oraz sposoby optymalizowania tych rozwiązań.

14301530  Pytania i dyskusja

 

Miejsce szkolenia