Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

PROCEDURY PODCZAS PROWADZENIA ZEBRANIA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ A TRUDNOŚCI ZWIĄZANE Z COVID /stacjonarnie i on-line/

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przede wszystkim przekazanie uczestnikom aktualnej wiedzy w zakresie szczególnych procedur działania wspólnoty mieszkaniowej, w tym działania zarządu wspólnoty oraz ogółu właścicieli w czasie trwania pandemii, kiedy to zebrania nie mogą się odbywać. Wszystkie te kwestie zostaną przedstawione na przykładzie konkretnych spraw  i przepisów w świetle prawa – krok po kroku. 

W sposób szczególny zostanie przedstawiona problematyka dotycząca obowiązków, komunikacji oraz procedur, z punktu widzenia wspólnoty jak również z punktu widzenia usługi firmy zarządzającej. Na zarząd wspólnoty ustawa o własności lokali nałożyła szereg obowiązków wynikających z mocy prawa, w tym w zakresie organizacji zebrań rocznych i rozliczeń rocznych. Odpowiada on z mocy prawa, nawet wtedy gdy powierza zarząd innemu podmiotowi. Rodzi się więc pytanie, jak sobie z tym poradzić w okresie pandemii?
Wszystkie te kwestie zostaną  poruszone  i omówione na szkoleniu w oparciu
o  najnowsze orzecznictwem.

Informacje podstawowe

Termin: 27 maja 2021 roku od godz. 9³º

Cena: 400,00 zł

Miasto: Warszawa

Dofinansowanie (nawet w 100%) z funduszy Urzędu Pracy – IRMiR jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr. 2.14/00068/2018.

Warunki uczestnictwa

 • Wypełnienie formularza on-line na stronie szkolenia.irmir.pl jest warunkiem wpisania osoby na listę uczestników  (po potwierdzeniu przez Organizatora dostępności miejsc).
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wcześniejsze dokonanie płatności za szkolenie.
 • Po dokonaniu płatności przez Uczestnika Organizator wystawia i przesyła Uczestnikowi fakturę  VAT
 • Potwierdzenie realizacji szkolenia zostanie przesłane do Zgłaszającego, na podany adres e-mail na 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
 • W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia, Organizator zwraca 100 % kosztów Uczestnicy, którzy nie odwołają pisemnie swojej nieobecności w szkoleniu do 7 dni przed jego rozpoczęciem, i nie wezmą udziału w szkoleniu mogą zostać obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia uczestnicy otrzymują pełen zwrot wniesionej opłaty.

Koszt szkolenia

 • 400zł -płatność do dnia 13.05.2021r.*
 • 500zł -płatność od dnia 14.05.2021r.*

*Obowiązuje data zaksięgowania przelewu.

Opłaty za Kurs należy przesłać na konto Instytutu:

85 2490 0005 0000 4530 6524 5505 (Alior Bank)

Zakres szkolenia zgodny z działalnością statutową IRMiR – usługa podlega
zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26. ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106, z późn.
zm.)”.

Termin szkolenia

27 maja 2021 roku od godz. 9³º

Rejestracja

Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza online dostępnego poniżej.

Wypełnij formularz

Więcej informacji:

Tel./fax 22 619-78-97, 22 619-13-50

Tel. kom.:510 158 150

E-mail: szkolenia@irmir.pl

Program szkolenia

 1.  Możliwości przeprowadzenia zebrania właścicieli lokali w dobie epidemii COVID – problemy i praktyczne rozwiązania
 2. Działanie zarządu wspólnoty i jego komunikacja w warunkach ograniczeń
 3. Podejmowanie uchwał przez członków zarządu wieloosobowego wspólnoty, głosowanie członków zarządu w formie elektronicznej – warunki skuteczności takiego głosowania w dobie pandemii.
 4. Działanie zarządu jednoosobowego wspólnoty w zakresie czynności zachowawczych
 5.  Funkcjonowanie zarządu bezpośredniego „małej wspólnoty” w warunkach pandemii, sposób komunikacji i podejmowania decyzji zachowawczych
 6. Co zamiast zebrania właścicieli w formie tradycyjnej, a COVID ?
 7. Czy termin zwołania zebrania rocznego można legalnie przesunąć?
 8. Czy jest możliwe glosowanie właścicieli lokali w formie elektronicznej czy też w innej formie?
 9. Czy jest możliwe głosowanie jeden na jeden?
 10.  Zawiadomienie o zebraniu właścicieli lokali i porządek obrad – forma, termin, treść;
 11. Obowiązki zarządu wspólnoty w okresie trwania pandemii COVID 19, w tym według wytycznych Ministra Rozwoju, Głównego Inspektora Sanitarnego, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 12. Miejsce przeprowadzenia zebrania właścicieli lokali – standardowe rozwiązania, a możliwości wykorzystania środków porozumiewania się na odległość, indywidualne zbieranie głosów.
 13. Termin przeprowadzenia zebrania właścicieli lokali- czy można go przesunąć? ;
 14.  Reprezentacja właścicieli lokali na zebraniu – pełnomocnictwa, wspólność i współwłasność lokali a reprezentacja, współwłaściciele lokali garażowych;
 15.  Metody głosowania – zwyczajny tryb głosowania, głosowanie w trybie jeden właściciel – jeden głos, możliwość zmiany sposobu głosowania, inne problemy i praktyczne rozwiązania
 16.  Uchwały zebrania właścicieli lokali – istotne elementy, forma, zawiadomienie o podjęciu uchwał
 17. Pytania od uczestników. Dyskusja..

Miejsce szkolenia