Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

Przejęcie nieruchomości od dewelopera w świetle znowelizowanej ustawy Prawo budowlane oraz innych aktów normatywnych – dokumenty i dokumentacja budynku, gwarancja i rękojmia, zgłaszanie i usuwanie usterek.

Opis szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej/z działów inwestycyjnych/, pracowników firm budowlanych,  nadzoru technicznego i inwestorskiego, projektantów, kierowników budowy, członków kadry zarządzającej i menedżerskiej, dyrektorów zarządzających i wykonawczych w przedsiębiorstwach budowlanych i inwestorskich tym deweloperskich., właścicieli nieruchomości, rzeczoznawców, oraz wszystkich osób zainteresowanych omawianą podczas szkolenia tematyką.


Informacje podstawowe

Termin: 26 listopada 2021r .od godz. 930 do 1530

Cena: 560,00 zł PROMOCJA!

Miasto: Warszawa

Dofinansowanie (nawet w 100%) z funduszy Urzędu Pracy – IRMiR jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr. 2.14/00068/2018.


Warunki uczestnictwa

 • Wypełnienie formularza on-line na stronie szkolenia.irmir.pl jest warunkiem wpisania osoby na listę uczestników  (po potwierdzeniu przez Organizatora dostępności miejsc).
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wcześniejsze dokonanie płatności za szkolenie.
 • Po dokonaniu płatności przez Uczestnika Organizator wystawia i przesyła Uczestnikowi fakturę  VAT
 • Potwierdzenie realizacji szkolenia zostanie przesłane do Zgłaszającego, na podany adres e-mail na 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
 • W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia, Organizator zwraca 100 % kosztów Uczestnicy, którzy nie odwołają pisemnie swojej nieobecności w szkoleniu do 7 dni przed jego rozpoczęciem, i nie wezmą udziału w szkoleniu mogą zostać obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia uczestnicy otrzymują pełen zwrot wniesionej opłaty.

Koszt szkolenia

 • 560,00 zł -płatność do dnia 08.11.2021r.*
 • 660,00zł –płatność od 09.11.2021r.*

*Obowiązuje data zaksięgowania przelewu.

Opłaty za Kurs należy przesłać na konto Instytutu:

85 2490 0005 0000 4530 6524 5505 (Alior Bank)

Zakres szkolenia zgodny z działalnością statutową IRMiR – usługa podlega
zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26. ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106, z późn.
zm.)”.


Termin szkolenia

26 listopada (piątek) 2021r. od godz. 930 do 1530

w formule on-line na platformie werbinarowej Click Meeting. 


Rejestracja

Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza online dostępnego poniżej.

Wypełnij formularz

Więcej informacji:

Tel./fax 22 619-78-97, 22 619-13-50

Tel. kom.:510 158 150

E-mail: szkolenia@irmir.pl


Program szkolenia

 • Podstawowe aspekty budowlanego procesu inwestycyjnego,
 • Podstawowe wiadomości z zakresu zawierania i realizacji umów o roboty budowlane, struktura dokumentu i najważniejsze punkty, które powinna zawierać,
 • Dokumenty i dokumentacja oraz ich gradacja z uwzględnieniem nowelizacji Prawa budowlanego,
 • Zasady dotyczące przejęcia robót i ich znaczenie z punktu widzenia biegu gwarancji,
 • Procedury odbiorowe,
 • Przepisów regulujących kwestię dokumentów, jakie powinny zostać przekazane nabywcy lokalu i zarządcy nieruchomości.

Przepisy prawne 

 • Ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,
 • Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 63 ze zm.),
 • ustawa z dnia16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U.2019.0.1805),

Prowadzący: 

dr inż. Rafał Dybicz

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Rzeczoznawca budowlany Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, Biegły sądowy, doświadczony kierownik projektów deweloperskich, uczestniczył w realizacji wielu projektów budowlanych min w budowie linii Metra Północ i obwodnicy M30 w Madrycie, członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, PZITB autor artykułów w budowlanej prasie branżowej, właściciel firmy konsultingowo – inżynierskiej MKREngineering.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane nakłada na właścicieli, zarządców i administratorów szereg obowiązków związanych z właściwym utrzymaniem obiektów budowlanych. Zgodne z przytoczonym na wstępie aktem prawa Obiektem budowlanym w rozumieniu prawa budowlanego jest budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. 


Miejsce szkolenia