Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

Technologie bezwykopowe i ich stosowanie w strefach ochronnych drzew.

Szkolenie w   formule on-line na platformie werbinarowej  Click Meeting.

Na szkoleniu przedstawione będą metody wykorzystywane przy budowie, wymianie i modernizacji instalacji obiektów podziemnych przy minimalnych wykopach i zakłóceniu porządków powierzchniowych a ochrona drzew.

Informacje podstawowe

Termin: 07 grudnia 2021 (wtorek) od godz. 930

Cena: 570,00zł 

Miasto: Warszawa

Dofinansowanie (nawet w 100%) z funduszy Urzędu Pracy – IRMiR jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr. 2.14/00068/2018.

Opis szkolenia

Szkolenie skierowane jest do inwestorów, inspektorów nadzoru budowlanego, projektantów, do pracowników samorządów lokalnych, wydziałów urbanistyki i architektury, ochrony środowiska, także do przedsiębiorstw realizacji terenów zieleni oraz dla osób, które uzyskały  Certyfikat Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w procesie inwestycyjnym – szkolenie doszkalające

Warunki uczestnictwa

  • Wypełnienie formularza on-line na stronie szkolenia.irmir.pl jest warunkiem wpisania osoby na listę uczestników  (po potwierdzeniu przez Organizatora dostępności miejsc).
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wcześniejsze dokonanie płatności za szkolenie.
  • Po dokonaniu płatności przez Uczestnika Organizator wystawia i przesyła Uczestnikowi fakturę  VAT
  • Potwierdzenie realizacji szkolenia zostanie przesłane do Zgłaszającego, na podany adres e-mail na 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
  • W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia, Organizator zwraca 100 % kosztów Uczestnicy, którzy nie odwołają pisemnie swojej nieobecności w szkoleniu do 7 dni przed jego rozpoczęciem, i nie wezmą udziału w szkoleniu mogą zostać obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Organizatora.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia uczestnicy otrzymują pełen zwrot wniesionej opłaty.

Koszt szkolenia

PROMOCJA! 570,00 zł*

– 570,00 zł -płatność do dnia 23.11.2021r*

– 670,00zł  płatność od 24.11.2021r. *

*Obowiązuje data zaksięgowania przelewu.

Opłaty za Kurs należy przesłać na konto Instytutu:

85 2490 0005 0000 4530 6524 5505 (Alior Bank)

Zakres szkolenia zgodny z działalnością statutową IRMiR – usługa podlega
zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26. ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106, z późn.
zm.)”.

Termin szkolenia

26 października 2021r. (wtorek) od godz. 930

Rejestracja

Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza online dostępnego poniżej.

Wypełnij formularz

Więcej informacji:

Tel./fax 22 619-78-97, 22 619-13-50

Tel. kom.:510 158 150

E-mail: szkolenia@irmir.pl

 Program szkolenia:

930 – 945    Wprowadzenie – dr inż. Marzena Suchocka, SGGW

945– 1045    PRZEGLĄD i CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGII BEZWYKOPOWYCH – mgr inż. Rafał Leśniak-Firma HEADS sp. z o.o.,

                Podział Technologii:

               -przeciski pneumatyczne(tzw. kret)

              – pneumatyczne wbijanie rur osłonowych

             – kierunkowe wiercenia sterowane(HDD)

              – mikrotunelowanie

              – metoda Directpipe(pipe truster)

              – przeciski hydrauliczne

                ze względu na sposób prowadzenia

              – sterowane

              – niesterowane

1045- 1100   przerwa        

1100 – 1200  ZALETY I WADY TECHNOLOGII URZĄDZENIA DO PRAC BEZWYKOPOWYCH

12001215  przerwa  

12151315      PORÓWNANIE METOD WYKOPOWYCH i BEZWYKOPOWYCH

13151500    DRZEWA – USŁUGI EKOSYSTEMOWE I DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW MIAST.  Jakie są korzyści z drzew, które z nich można wycenić. Wpływ drzewa na obniżenie stresu i poprawę zdrowia ludzi.   dr inż. Marzena Suchocka, SGGW          

15001600    Pytania i dyskusja

Prowadzący: 

mgr inż. Rafał Leśniak

Absolwent Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie o specjalności Wiertnictwo. Od 1999 r. zajmuje się technologią wierceń horyzontalnych. Od 2000 r. pracuje dla firmy HEADS sp. z o.o., gdzie specjalizuje się w technologii płynów wiertniczych, konfiguracji zestawów do wiercenia otworów pilotowych oraz poszerzania otworu we wszystkich formacjach geologicznych. Na terenie Europy czynnie uczestniczy w instalacjach rurociągów stalowych oraz PE na dystansie powyżej 2000m i średnicach do 1422 mm. Autor artykułów branżowych redagowanych na łamach czasopism branżowych.

Dr inż. Marzena Suchocka

architekt krajobrazu, wykładowca w Katedrze Architektury Krajobrazu SGGW. Jest Przewodniczącą sekcji Drzew Miejskich Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Trener i egzaminator Instytutu Drzewa, kursu na Inspektora Drzewa oraz autor programu, trener i egzaminator kursu na Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Trener Kursu Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni SITO-NOT w Warszawie. Prowadziła badania nad wpływem prac budowlanych na żywotność drzew i oceny długoterminowego wpływu uszkodzeń, prace dotyczące oceny statyki drzew miejskich. Autorka metodyki podstawowej diagnostyki drzew opracowanej w ramach programu Drogi dla Natury, realizowanego w ramach programu Live przez Fundację Ekorozwoju. Udział w opracowaniu polskiej metody wyceny wartości drzew pod kierunkiem prof. Szczepanowskiej, obecnie będącej podstawą merytoryczną zmian w Ustawie o Ochronie Przyrody. Autorka serii monografii o ochronie drzew w procesie inwestycyjnym: „Organizacja robót na terenach zadrzewionych”, „Projekt ochrony drzew w procesie inwestycyjnym”, Inżynieryjne metody sadzenia, ochrony i poprawy warunków wzrostu drzew miejskich” (IGPIM 2016, Warszawa).