Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

O POSTRZEGANIU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZEZ SPOŁECZEŃSTWO – RAPORT NCK

O POSTRZEGANIU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZEZ SPOŁECZEŃSTWO – RAPORT NCK

Czy wiesz że… 

Narodowe Centrum Kultury opublikowało w styczniu 2019r. raport „W dialogu z otoczeniem? Społeczne postrzeganie przestrzeni publicznej i architektury w Polsce”, w którym przedstawiono wyniki badań sondażowych przeprowadzonych wśród społeczeństwa w ponad stu polskich miastach. W sondażu wzięło udział ponad 1000 osób, które oceniło przestrzeń publiczną , w której żyje, oraz wypowiedziało się na temat znajomości architektury w Polsce. Z badań wynika, że ponad połowa uczestników nie posiada żadnej wiedzy o obiektach architektonicznych, które miały znaczenie dla historii architektury w naszym kraju, a prawie połowa z nich nie przywiązuje uwagi do otoczenia, w którym przebywa. Równocześnie większa część społeczeństwa jest dumna ze swojego miasta i uważa je za ładne. Nieliczna grupa osób powoływała się na znajomość architektury lub obiektów urbanistycznych stanowiących dziedzictwo kulturowe, a znanych im z edukacji historycznej lub będących atrakcją turystyczną. Pomimo, iż młodsze społeczeństwo deklarowało uznanie dla obiektów historycznych, swoje życie wiąże z architekturą nowoczesną. Znaczna większość ma także świadomość wpływu otoczenia na samopoczucie i efektywność pracy, lecz wybierając lokalizację do zamieszkania sugerują się w pierwszej kolejności bezpieczeństwem, dostępnością komunikacji, a na końcu bliskością zieleni.

 

 

Raport jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Narodowego Centrum Kultury. Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści – pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej i wskazania Narodowego Centrum Kultury jako właściciela praw do tekstu. Treść licencji jest dostępna na stronie http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/. Narodowe Centrum Kultury jest instytucją państwową, działającą na rzecz rozwoju kultury w Polsce.

 

 

Na podstawie:

https://nck.pl/upload/2018/11/spoleczne-postrzeganie-architektury_raport.pdf