Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

Lista szkoleń

 

Kurs specjalistyczny w zakresie zarządzania nieruchomościami (200 godzin)

Kurs przeznaczony jest dla osób z wykształceniem wyższym lub średnim, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności do zarządzania nieruchomościami różnego typu, którym powierzono zadanie zarządzania lub administrowania nieruchomościami .

30 września 2023

Online

2600 zł
Przy jednorazowej wpłacie rabat -200 zł
Możliwość rozlożenia płatności na raty

Administrator Nieruchomości – kurs 60 godzin

Kurs przeznaczony jest dla osób z wykształceniem średnim lub wyższym, którym powierzono zadanie administrowania nieruchomością (administratorzy nieruchomości, członkowie wspólnot mieszkaniowych, właściciele firm, administratorzy w zasobach ...

25 października 2023

Online

1600 zł
PROMOCJA ! 1500 zł
Promocja trwa do dnia 30 września, 2023

Cykl szkoleń na “Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w procesie inwestycyjnym”-Organizacja prac budowlanych na terenach zadrzewionych-szkolenie I

Szkolenie skierowane jest do inwestorów, inspektorów nadzoru budowlanego, projektantów, do pracowników samorządów lokalnych, wydziałów urbanistyki i architektury, ochrony środowiska, a także do przedsiębiorstw realizacji terenów zieleni itd.

7 listopada 2023

Online

700 zł
PROMOCJA ! 600 zł
Promocja trwa do dnia 10 października, 2023

Projektowanie w otoczeniu drzew - „Inżynieryjne metody poprawy warunków siedliskowych drzew miejskich- szkolenie II

Celem szkolenia zapoznanie uczestników z projektowaniem w otoczeniu drzew –z inżynieryjnymi metodami poprawy warunków siedliskowych drzew miejskich. Rozwiązania inżynierskie oraz przyrodnicze działania rehabilitacyjne dla prawidłowej ochrony drzew.

14 listopada 2023

Online

700 zł
PROMOCJA ! 600 zł
Promocja trwa do dnia 24 października, 2023

Gospodarka drzewostanem w procesie inwestycyjnym. Projekt Ochrony Drzew (POD) – szkolenie III

Na szkoleniu przedstawione będą wymagania rozwojowe drzew oraz metody oceny ich szans przeżycia. Kryteria kwalifikacji do adaptacji lub usunięcia na etapie planowania i projektowania inwestycji.

28 listopada 2023

Online

700 zł
PROMOCJA ! 600 zł
Promocja trwa do dnia 7 listopada, 2023

Technologie bezwykopowe i ich stosowanie w strefach ochronnych drzew

Szkolenie skierowane jest do inwestorów, inspektorów nadzoru budowlanego, projektantów, do pracowników samorządów lokalnych, wydziałów urbanistyki i architektury, ochrony środowiska, także do przedsiębiorstw realizacji terenów zieleni.

21 listopada 2023

Online

670 zł
PROMOCJA ! 570 zł
Promocja trwa do dnia 24 października, 2023

Prawo budowlane, a ochrona drzew oraz rozwiązania komunikacyjne pozwalające na unikanie kolizji z drzewami. Jak zbudować ścieżkę rowerową i nie uszkodzić drzew?

Szkolenie skierowane jest do inwestorów, inspektorów nadzoru budowlanego, projektantów, do pracowników samorządów lokalnych, wydziałów urbanistyki i architektury, ochrony środowiska, także do przedsiębiorstw realizacji terenów zieleni.

30 maja 2023

Online

600 zł
PROMOCJA ! 500 zł
Promocja trwa do dnia 22 maja, 2023

Wspólnoty mieszkaniowe, aspekty praktyczne i problematyczne – warsztaty.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do członków zarządów wspólnot mieszkaniowych, członków wspólnot mieszkaniowych, do pracowników gminnych Wydziałów Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, pracowników TBS, Zakładów Gospodarki Komunalnej i Mi

27 października 2023

Online

480 zł
PROMOCJA ! 380 zł
Promocja trwa do dnia 13 października, 2023

Rozliczenie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz zmiany prawie energetycznym.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do członków zarządów wspólnot mieszkaniowych, członków wspólnot mieszkaniowych, do pracowników gmin, pracowników TBS, pracowników spółdzielni mieszkaniowych, do zarządców nieruchomości.

14 czerwca 2023

Online

580 zł
PROMOCJA ! 480 zł
Promocja trwa do dnia 31 maja, 2023

Zarządca nieruchomości jako biegły sądowy.

Szkolenie skierowane jest do osób , które posiadają min. trzyletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu nieruchomościami. Na zakończenie kursu odbędzie się egzamin.

28 października 2023

Online

1000 zł
PROMOCJA ! 900 zł
Promocja trwa do dnia 14 października, 2023

Zarządca sądowy

Szkolenie skierowane jest do osób , które posiadają min. trzyletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu nieruchomościami. Na zakończenie kursu odbędzie się egzamin.

4 listopada 2023

Online

900 zł
PROMOCJA ! 800 zł
Promocja trwa do dnia 25 lutego, 2023

Gospodarka nieruchomościami – praktyczne zastosowanie Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów powiązanych (2-dniowe warsztaty).

Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę nieruchomościami, zarządzanie nieruchomością (zarządców nieruchomościami), wypełnianie obowiązków związanych z utrzymaniem i użytkowaniem obiektów budowlanych i nieruchomości.

19 października 2023

Online

650 zł
PROMOCJA ! 550 zł
Promocja trwa do dnia 5 października, 2023

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy na podstawie przepisów ustawy i uchwał Rady Gminy.

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów gmin, do osób zajmujących się wynajmowaniem i zarządzaniem lokalami mieszkalnymi wchodzącymi w skład zasobu gminy.

20 listopada 2023

Online

550 zł
PROMOCJA ! 450 zł
Promocja trwa do dnia 6 listopada, 2023

Budowlany proces inwestycyjny w świetle nowelizacji Prawa budowlanego oraz przejęcie nieruchomości od dewelopera - dokumenty i dokumentacja budynku, gwarancja i rękojmia, zgłaszanie i usuwanie usterek.

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej/z działów inwestycyjnych/, pracowników firm budowlanych, nadzoru technicznego i inwestorskiego, projektantów, kierowników budowy, członków kadry zarządzającej i menedżerskiej, itp.

17 listopada 2023

Online

620 zł
PROMOCJA ! 520 zł
Promocja trwa do dnia 3 listopada, 2023

Instalacja stacji ładowania samochodów elektrycznych we wspólnotach mieszkaniowych – obowiązek zgłaszania budynków do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków(CEEB) oraz zmiany w prawie energetycznym.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do członków zarządów wspólnot mieszkaniowych, członków wspólnot mieszkaniowych, do pracowników gminnych Wydziałów Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, pracowników TBS, Zakładów Gospodarki Komunalnej i Mi

31 maja 2023

Online

640 zł
PROMOCJA ! 540 zł
Promocja trwa do dnia 17 maja, 2023

Utrzymanie obiektów budowlanych w świetle znowelizowanej ustawy Prawo budowlane oraz innych aktów normatywnych – oraz przejęcie nieruchomości od dewelopera - dokumenty i dokumentacja budynku, gwarancja i rękojmia, zgłaszanie i usuwanie usterek.

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej/z działów inwestycyjnych/, pracowników firm budowlanych, nadzoru technicznego i inwestorskiego, projektantów, kierowników budowy, członków kadry zarządzającej i menedżerskiej itp.

18 października 2023

Online

660 zł
PROMOCJA ! 560 zł
Promocja trwa do dnia 4 października, 2023