Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

Lista szkoleń

 

Kurs specjalistyczny w zakresie zarządzania nieruchomościami (200 godzin)

Kurs przeznaczony jest dla osób z wykształceniem wyższym lub średnim, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności do zarządzania nieruchomościami różnego typu, którym powierzono zadanie zarządzania lub administrowania nieruchomościami .

28 września 2024

Online

2600 zł
Przy jednorazowej wpłacie rabat -200 zł
Możliwość rozłożenia płatności na raty

Administrator Nieruchomości – kurs 60 godzin

Kurs przeznaczony jest dla osób z wykształceniem średnim lub wyższym, którym powierzono zadanie administrowania nieruchomością (administratorzy nieruchomości, członkowie wspólnot mieszkaniowych, właściciele firm, administratorzy w zasobach ...

6 listopada 2024

Online

1600 zł
PROMOCJA ! 1500 zł
Promocja trwa do dnia 7 października, 2024

Cykl szkoleń na “Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w procesie inwestycyjnym”-Organizacja prac budowlanych na terenach zadrzewionych-szkolenie I

Szkolenie skierowane jest do inwestorów, inspektorów nadzoru budowlanego, projektantów, do pracowników samorządów lokalnych, wydziałów urbanistyki i architektury, ochrony środowiska, a także do przedsiębiorstw realizacji terenów zieleni itd.

22 października 2024

Online

800 zł
PROMOCJA ! 700 zł
Promocja trwa do dnia 20 września, 2024

Projektowanie w otoczeniu drzew - „Inżynieryjne metody poprawy warunków siedliskowych drzew miejskich- szkolenie II

Celem szkolenia zapoznanie uczestników z projektowaniem w otoczeniu drzew –z inżynieryjnymi metodami poprawy warunków siedliskowych drzew miejskich. Rozwiązania inżynierskie oraz przyrodnicze działania rehabilitacyjne dla prawidłowej ochrony drzew.

5 listopada 2024

Online

800 zł
PROMOCJA ! 700 zł
Promocja trwa do dnia 8 października, 2024

Gospodarka drzewostanem w procesie inwestycyjnym. Projekt Ochrony Drzew (POD) – szkolenie III

Na szkoleniu przedstawione będą wymagania rozwojowe drzew oraz metody oceny ich szans przeżycia. Kryteria kwalifikacji do adaptacji lub usunięcia na etapie planowania i projektowania inwestycji.

19 listopada 2024

Online

800 zł
PROMOCJA ! 700 zł
Promocja trwa do dnia 29 października, 2024

Technologie bezwykopowe i ich stosowanie w strefach ochronnych drzew

Szkolenie skierowane jest do inwestorów, inspektorów nadzoru budowlanego, projektantów, do pracowników samorządów lokalnych, wydziałów urbanistyki i architektury, ochrony środowiska, także do przedsiębiorstw realizacji terenów zieleni.

3 grudnia 2024

Online

670 zł
PROMOCJA ! 570 zł
Promocja trwa do dnia 30 października, 2024

Prawo budowlane, a ochrona drzew oraz rozwiązania komunikacyjne pozwalające na unikanie kolizji z drzewami. Jak zbudować ścieżkę rowerową i nie uszkodzić drzew?

Szkolenie skierowane jest do inwestorów, inspektorów nadzoru budowlanego, projektantów, do pracowników samorządów lokalnych, wydziałów urbanistyki i architektury, ochrony środowiska, także do przedsiębiorstw realizacji terenów zieleni.

26 listopada 2024

Online

600 zł
PROMOCJA ! 500 zł
Promocja trwa do dnia 21 października, 2024

Wspólnoty mieszkaniowe, aspekty praktyczne i problematyczne – warsztaty.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do członków zarządów wspólnot mieszkaniowych, członków wspólnot mieszkaniowych, do pracowników gminnych Wydziałów Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, pracowników TBS, Zakładów Gospodarki Komunalnej i Mi

2 grudnia 2024

Online

480 zł
PROMOCJA ! 380 zł
Promocja trwa do dnia 4 listopada, 2024

Rozliczenie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz zmiany prawie energetycznym.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do członków zarządów wspólnot mieszkaniowych, członków wspólnot mieszkaniowych, do pracowników gmin, pracowników TBS, pracowników spółdzielni mieszkaniowych, do zarządców nieruchomości.

21 listopada 2024

Online

580 zł
PROMOCJA ! 480 zł
Promocja trwa do dnia 4 listopada, 2024

Zarządca nieruchomości jako biegły sądowy.

Szkolenie skierowane jest do osób , które posiadają min. trzyletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu nieruchomościami. Na zakończenie kursu odbędzie się egzamin.

9 listopada 2024

Online

1000 zł
PROMOCJA ! 900 zł
Promocja trwa do dnia 14 października, 2024

Zarządca sądowy

Szkolenie skierowane jest do osób , które posiadają min. trzyletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu nieruchomościami. Na zakończenie kursu odbędzie się egzamin.

16 listopada 2024

Online

900 zł
PROMOCJA ! 800 zł
Promocja trwa do dnia 16 października, 2024

Gospodarka nieruchomościami – praktyczne zastosowanie Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów powiązanych (2-dniowe warsztaty).

Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę nieruchomościami, zarządzanie nieruchomością (zarządców nieruchomościami), wypełnianie obowiązków związanych z utrzymaniem i użytkowaniem obiektów budowlanych i nieruchomości.

14 listopada 2024

Online

750 zł
PROMOCJA ! 650 zł
Promocja trwa do dnia 17 października, 2024

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy na podstawie przepisów ustawy i uchwał Rady Gminy.

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów gmin, do osób zajmujących się wynajmowaniem i zarządzaniem lokalami mieszkalnymi wchodzącymi w skład zasobu gminy.

18 listopada 2024

Online

550 zł
PROMOCJA ! 450 zł
Promocja trwa do dnia 18 października, 2024

Budowlany proces inwestycyjny w świetle nowelizacji Prawa budowlanego oraz przejęcie nieruchomości od dewelopera - dokumenty i dokumentacja budynku, gwarancja i rękojmia, zgłaszanie i usuwanie usterek.

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej/z działów inwestycyjnych/, pracowników firm budowlanych, nadzoru technicznego i inwestorskiego, projektantów, kierowników budowy, członków kadry zarządzającej i menedżerskiej, itp.

2 grudnia 2024

Online

620 zł
PROMOCJA ! 520 zł
Promocja trwa do dnia 4 listopada, 2024

Instalacja stacji ładowania samochodów elektrycznych we wspólnotach mieszkaniowych – obowiązek zgłaszania budynków do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków(CEEB) oraz zmiany w prawie energetycznym.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do członków zarządów wspólnot mieszkaniowych, członków wspólnot mieszkaniowych, do pracowników gminnych Wydziałów Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, pracowników TBS, Zakładów Gospodarki Komunalnej i Mi

25 listopada 2024

Online

640 zł
PROMOCJA ! 540 zł
Promocja trwa do dnia 21 października, 2024

Utrzymanie obiektów budowlanych w świetle znowelizowanej ustawy Prawo budowlane oraz innych aktów normatywnych – oraz przejęcie nieruchomości od dewelopera - dokumenty i dokumentacja budynku, gwarancja i rękojmia, zgłaszanie i usuwanie usterek.

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej/z działów inwestycyjnych/, pracowników firm budowlanych, nadzoru technicznego i inwestorskiego, projektantów, kierowników budowy, członków kadry zarządzającej i menedżerskiej itp.

21 października 2024

Online

660 zł
PROMOCJA ! 560 zł
Promocja trwa do dnia 1 października, 2024