Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

Wykładowcy

dr Małgorzata Bar

absolwentka Politechniki Warszawskiej i studiów doktoranckich na PW, studiów podyplomowych pedagogicznych i podyplomowych dla zarządców nieruchomości. Członek, założyciel–Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Wieloletni dydaktyk, wykładowca i promotor na studiach podyplomowych dla zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami na wielu uczelniach m.in. SGGW i Akademii L. Koźmińskiego. Od 1989 roku wykonuje zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami.

______________________________________________________________________________________________________________________________

prof. dr hab. Zbigniew Grzymała

pracownik SGH. Od 2011 r. Kierownik Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego. Wieloletni wykładowca na wielu uczelniach. Zajmował się problematyką gospodarki komunalnej, w tym restrukturyzacji tej gospodarki, analizy przedsiębiorstwa – przede wszystkim przedsiębiorstwa komunalnego, analizy strategicznej organizacji (tworzenia strategii rozwoju organizacji, szczególnie jednostek samorządu terytorialnego) analizy budżetu gminy.

______________________________________________________________________________________________________________________________

prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak

prof. zwyczajny – kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości na Uniwersytecie Łódzkim. Szczególnie ceniony dydaktyk. Wykładowca na uczelniach w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu. Wiedzę i doświadczenie z dziedziny zarządzania nieruchomościami wzbogacała również w Danii, Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii. Autor 15 książek z zakresu rynku nieruchomości i sektora bankowego. Autor ponad 70 publikacji z zakresu zarządzania nieruchomościami, polityki mieszkaniowej, rozwoju lokalnego i samorządu terytorialnego.

______________________________________________________________________________________________________________________________

dr Marek Majchrzak

w latach 1968 do 2011 r. wykładowca Szkoły Głównej Handlowej, obecnie pracownik Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Od 2001–2011 r. Kierownik Zakładu Zarządzania i Finansowania Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy Kolegium Zarządzania i Finansów w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego. Prezydent Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości. Autor ponad 70 publikacji z zakresu zarządzania nieruchomościami, polityki mieszkaniowej, rozwoju lokalnego i samorządu terytorialnego.

______________________________________________________________________________________________________________________________

mgr inż. Jerzy Putkiewicz

inż. budownictwa lądowego posiadający uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Wieloletni Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego na Mazowszu. O szeregu lat kieruje biurem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

______________________________________________________________________________________________________________________________

mgr inż. Robert Nobis

specjalista, doradca w nieruchomościach komercyjnych. Pracował m.in. w firmach doradczych Knight Frank czy Colliers International, był też dyrektorem w państwowej spółce Polski Holding Nieruchomości oraz Prezesem Zarządu Pałacu Kultury i Nauki. Wykładowca na wielu uczelniach m.in. Akademii L. Koźmińskiego. Prowadzi od wielu lat wykłady głównie z tematyki zarządzania nieruchomościami komercyjnymi w ramach studiów podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami.

______________________________________________________________________________________________________________________________

dr hab. inż. Marzena Suchocka

architekt krajobrazu, wykładowca w Katedrze Architektury Krajobrazu SGGW, były pracownik Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie (obecnie) IRMiR. Przewodnicząca sekcji Drzew Miejskich Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Uczestniczyła w licznych wizytach stażowych w zakresie oceny statyki drzew oraz zarządzania drzewostanem opartym na metodzie VTA (Visual Tree Assessment) w Turynie oraz wielu wyjazdach stypendialnych, stażowych, i studyjnych m.in. Bordeaux, Hamburg, Kornwalia, jak również zagranicznych konferencjach, seminariach i warsztatach. Uczestniczy w Europejskim programie badawczym mającym na celu badanie stresu drzew związanego z ekstremalnymi warunkami, członek Management Commitee Programu FP1106 FP COST Action STReESS – Studying Tree Responses to extreme Events: a Synthesi. Autorka wielu artykułów i książek m.in. Organizacja robót na terenach zadrzewionych – IGPIM 2016, Projekt Ochrony Drzew w procesie inwestycyjnym – IGPIM 2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________

dr hab. Halina Barbara Szczepanowska

profesor w IPPiM – architekt krajobrazu, jest autorką książek i artykułów z zakresu zieleni miejskiej, zwłaszcza drzew, m.in. „Drzewa w mieście”, „Wycena wartości drzew na terenach zurbanizowanych”, „Kształtowanie terenów zieleni” „Wpływ zieleni na kształtowania środowiska miejskiego”(redakcja i współautorstwo), „Ekologiczne, społeczne i ekonomiczne korzyści z drzew na terenach zurbanizowanych”. Redagowała również magazyn „Zieleń miejska” w Instytucie Gospodarki Komunalnej w Warszawie. Była adiunktem i wykładowcą na SGGW oraz Kierownikiem Pracowni Zieleni w Instytucie Kształtowania Środowiska, gdzie prowadziła wielodyscyplinarne badania środowiska miejskiego. Zajmowała się również badaniami zagadnień ekologicznych terenów półpustynnych północnej Afryki. Była wieloletnim projektantem i konsultantem rozwoju zieleni oraz zadrzewień ulic i autostrad w Pracowni Urbanistycznej Zarządu Miasta Nowy Jork współpracując z New York University i Cornell Uiversity. Obecnie prowadzi prace badawcze dotyczące zagadnień drzew na terenach miejskich w Instytucie Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie.

______________________________________________________________________________________________________________________________

mgr Ewa Kosiba

Koordynator kursów i szkoleń, Kierownik Zespołu Szkoleń w Warszawie. Od lat 90-tych zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem różnego typu szkoleń z zakresu wyceny, obrotu i zarządzania nieruchomościami. W latach 2005 -2012 odpowiedzialna była za organizację i prowadzenie studiów podyplomowych. We współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego z zakresu pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami, a od 2012 roku ze Społeczną Akademią Nauk w Warszawie. Przygotowuje programy dydaktyczne, organizuje i prowadzi różnego typu szkolenia i warsztaty praktyczne z zakresu nieruchomości, z przepisów prawnych dotyczących zasad kształtowania i funkcjonowania zieleni na terenach zurbanizowanych oraz przepisów prawa budowlanego. Posiada licencje zawodową zarządcy nieruchomości nr 13 695 w 2004 roku oraz licencje zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nr 9943 w 2008 roku wydane przez Ministra Infrastruktury.

______________________________________________________________________________________________________________________________

mgr Henryka Bujkowska

prawnik z wieloletnią praktyką, zajmujący się problematyką mieszkaniową w Departamencie Mieszkalnictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej- ekspert, legislator w tym zakresie.

______________________________________________________________________________________________________________________________

mgr inż. mechanik Andrzej Gawlik

absolwent PW i studiów podyplomowych SGH (Zarządzanie i marketing), przez 10 lat pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej, Licencjonowany Zarządca Nieruchomości, od 20 lat związany z rynkiem nieruchomości jako członek zarządów spółdzielni mieszkaniowych oraz spółek kapitałowych a także zarządca nieruchomości. Ma za sobą projekty inwestycyjne, duże programy remontowe i modernizacyjne oraz bogatą praktykę w eksploatacji zasobów mieszkaniowych. Członek stowarzyszenia OSLZN Ekspert.

______________________________________________________________________________________________________________________________

mgr Łukasz Jędruszuk

radca prawny z praktyką zawodową w kancelarii prawniczej, obecnie zatrudniony w jednym z centralnych urzędów administracji publicznej. W samorządzie terytorialnym zajmował się m.in. gospodarką lokalami komunalnymi, spółdzielczością mieszkaniową i inwestycjami drogowymi. Autor książki „Odpowiedzialność w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami” wyd. CH. InfoBeck i współautor książki „Zarządzanie nieruchomościami publicznymi” wyd. CH Beck InfoBiznes. Autor publikacji o działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz głos do wyroków sądów administracyjnych w tej dziedzinie.

______________________________________________________________________________________________________________________________

mgr inż. Ewa Kosicka

z wieloletnią praktyką zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami skarbu państwa, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielczych i publicznych. Wiceprezes ogólnopolskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Członek b. Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej przy Ministerstwie Infrastruktury. Wieloletni wykładowca na kursach dla zarządców nieruchomości oraz studiach podyplomowych na Politechnice Warszawskiej, Akademii Nieruchomości w Opolu, Akademii Koźmińskiego.

______________________________________________________________________________________________________________________________

mgr Bożena Kopeć

licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 22011 oraz licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami Nr 9201. Pracuje w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczy w realizacji projektów deweloperskich, zarządza nieruchomościami deweloperskimi, wspólnotami mieszkaniowymi, gminnymi, komercyjnymi oraz uczestniczy w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Jest biegłym sadowym w kilku  Sądach Okręgowych w Polsce z zakresu zarządzania nieruchomościami. Autorka licznych publikacji oraz współautor miesięcznika “Nieruchomości”, wykładowca na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości, członek Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „RONDO” przy PFRN w Warszawie.

______________________________________________________________________________________________________________________________

mgr inż. Zbigniew Nerlo

absolwent Politechniki Warszawskiej, Studia podyplomowe SGH Menedżer Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Licencjonowany Zarządca Nieruchomości, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości, Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, prowadzący zajęcia na Studiach podyplomowych, kursach i seminariach. Główny projektant, Generalny realizator, wieloletni wiceprezes ds. technicznych i prezes Spółdzielni.