Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

Można ustawić ten tytuł z poziomu personalizacji.

Można ustawić ten podtytuł z poziomu personalizacji.

Instytut Rozwoju Miast i Regionów
  • Szkolenia

Nasza wiedza i doświadczenie do Twojej dyspozycji.

Instytut Rozwoju Miast i Regionów (po połączeniu IGPiM i IRM) jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Organizujemy w Warszawie na ul. Targowej 45 szkolenia i warsztaty praktyczne z zakresu nieruchomości, z przepisów prawnych dotyczących kształtowania i funkcjonowania zieleni na terenach zurbanizowanych oraz przepisów prawa budowlanego.

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia organizowane przez Zespół Szkoleń IRMiR w Warszawie odbywają się stacjonarnie oraz w formule zdalnej on-line.

W najbliższym czasie Zespół Szkoleń IRMiR w Warszawie organizuje:

Kurs specjalistyczny w zakresie zarządzania nieruchomościami (200 godzin)

Kurs przeznaczony jest dla osób z wykształceniem wyższym lub średnim, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności do zarządzania nieruchomościami różnego typu, którym powierzono zadanie zarządzania lub administrowania nieruchomościami .

Rozpoczynamy:
27 maja 2023

Administrator Nieruchomości – kurs 60 godzin

Kurs przeznaczony jest dla osób z wykształceniem średnim lub wyższym, którym powierzono zadanie administrowania nieruchomością (administratorzy nieruchomości, członkowie wspólnot mieszkaniowych, właściciele firm, administratorzy w zasobach ...

Rozpoczynamy:
17 maja 2023

Cykl szkoleń na “Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w procesie inwestycyjnym”-Organizacja prac budowlanych na terenach zadrzewionych-szkolenie I

Szkolenie skierowane jest do inwestorów, inspektorów nadzoru budowlanego, projektantów, do pracowników samorządów lokalnych, wydziałów urbanistyki i architektury, ochrony środowiska, a także do przedsiębiorstw realizacji terenów zieleni itd.

Rozpoczynamy:
7 marca 2023

child theme wp