Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

Można ustawić ten tytuł z poziomu personalizacji.

Można ustawić ten podtytuł z poziomu personalizacji.

Instytut Rozwoju Miast i Regionów
  • Szkolenia

Nasza wiedza i doświadczenie do Twojej dyspozycji.

Instytut Rozwoju Miast i Regionów (po połączeniu IGPiM i IRM) jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Organizujemy w Warszawie na ul. Targowej 45 szkolenia i warsztaty praktyczne z zakresu nieruchomości, z przepisów prawnych dotyczących kształtowania i funkcjonowania zieleni na terenach zurbanizowanych oraz przepisów prawa budowlanego.

Szanowni Państwo,

W najbliższym czasie Zespół Szkoleń IRMiR w Warszawie organizuje:

t9

Kurs specjalistyczny w zakresie zarządzania nieruchomościami (200 godzin)

Abstract extruded voronoi blocks background. Minimal light clean corporate wall. 3D geometric surface illustration. Polygonal elements displacement

Administrator Nieruchomości – kurs 60 godzin

cropped-pexels-philipp.jpg

Cykl szkoleń na “Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w procesie inwestycyjnym”-Organizacja prac budowlanych na terenach zadrzewionych-szkolenie I

brazowy-lisc

Projektowanie w otoczeniu drzew - „Inżynieryjne metody poprawy warunków siedliskowych drzew miejskich- szkolenie II

zielona-trawa

Gospodarka drzewostanem w procesie inwestycyjnym. Projekt Ochrony Drzew (POD) – szkolenie III

struktura-molekularna

Technologie bezwykopowe i ich stosowanie w strefach ochronnych drzew

t16

Prawo budowlane, a ochrona drzew oraz rozwiązania komunikacyjne pozwalające na unikanie kolizji z drzewami. Jak zbudować ścieżkę rowerową i nie uszkodzić drzew?

t5

Wspólnoty mieszkaniowe, aspekty praktyczne i problematyczne – warsztaty.

t10

Rozliczenie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz zmiany prawie energetycznym.

t7

Zarządca nieruchomości jako biegły sądowy.

t8

Zarządca sądowy

wielokat-projekt

Gospodarka nieruchomościami – praktyczne zastosowanie Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów powiązanych (2-dniowe warsztaty).

plastry-miodu

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy na podstawie przepisów ustawy i uchwał Rady Gminy.

city-6

Budowlany proces inwestycyjny w świetle nowelizacji Prawa budowlanego oraz przejęcie nieruchomości od dewelopera - dokumenty i dokumentacja budynku, gwarancja i rękojmia, zgłaszanie i usuwanie usterek.

t12

Instalacja stacji ładowania samochodów elektrycznych we wspólnotach mieszkaniowych – obowiązek zgłaszania budynków do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków(CEEB) oraz zmiany w prawie energetycznym.

wallup.net

Utrzymanie obiektów budowlanych w świetle znowelizowanej ustawy Prawo budowlane oraz innych aktów normatywnych – oraz przejęcie nieruchomości od dewelopera - dokumenty i dokumentacja budynku, gwarancja i rękojmia, zgłaszanie i usuwanie usterek.

child theme wp