Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

Newsletter

 • Proces projektowania, a nasadzenia drzew w mieście

  Proces projektowania, a nasadzenia drzew w mieście

  Akcje nasadzeń drzew w mieście często odbywają się poza klasycznym procesem projektowania zieleni. Pominięcie tego procesu skutkuje błędami we właściwym wkomponowaniu drzew w przestrzeń miasta. Instytut Rozwoju Miast i Regionów  (d. IGPiM) przeprowadził badania dotyczące analizy projektowania i oceny nasadzeń w ramach wybranych akcji na warszawskiej Pradze Północ. Analiza obejmowała akcje ...

 • Stewardship mapping – nowe zarządzanie środowiskiem w mieście

  Stewardship mapping - nowe zarządzanie środowiskiem w mieście

  Stewardship mapping (w skrócie stew-mapping) jest nową w Polsce metodą określania zaangażowanie społeczności miejskich w działania na rzecz środowiska przyrodniczego. Koncepcja stewardship łączy gospodarkę przestrzenią i zieleń miejską z działaniami organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz podmiotów niepublicznych czy biznesowych. Oparta jest na koncepcji urban environmental  i odnosi się do systemu społeczno-przyrodniczego miasta (Westphal ...

 • Mieszkalnictwo społeczne. Raport o stanie polskich miast

  Mieszkalnictwo społeczne. Raport o stanie polskich miast

  Czy wiesz że… 

  „Mieszkalnictwo społeczne. Raport o stanie polskich miast” autorstwa dr Aliny Muzioł-Węcławowicz i Kamila Nowaka został opublikowany przez Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR. Publikacja, wieńcząca najbardziej kompleksowe do tej pory badania polityki mieszkaniowej gmin w Polsce, zwraca uwagę na szczególną potrzebę rozwoju mieszkalnictwa społecznego ze względu na jego wpływ na ograniczenie ...

 • „Rozwój lokalny” – program dla miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze

  „Rozwój lokalny” - program dla miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze

  Czy wiesz że… 

  25 kwietnia br. w Warszawie zainaugurowano program „Rozwój lokalny” wdrażany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w partnerstwie z instytucjami z Państw-Darczyńców Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) na lata 2014-2021, tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Nabór wniosków trwa do 22 lipca br., a niezbędne ...

 • Akcje na rzecz zieleni w Warszawie

  Akcje na rzecz zieleni w Warszawie

  Czy wiesz że… 

  Tereny zieleni w Warszawie zajmują blisko 40% powierzchni miasta. Należy do nich 27 kompleksów lasów miejskich, 99 parków, a także liczne zieleńce. Pielęgnacja przyrody w stolicy jest jednym z priorytetów zrównoważonego rozwoju. Dlatego w 2018 roku Zarząd Zieleni m. st. Warszawy razem z mieszkańcami posadził prawie 440 tys. roślin ...