Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

Prawo budowlane a ochrona drzew

Prawo budowlane, a ochrona drzew oraz rozwiązania komunikacyjne pozwalające na unikanie kolizji z drzewami. Jak zbudować ścieżkę rowerową i nie uszkodzić drzew?

 


Informacje podstawowe

 

Termin: 15 marca 2024

Cena: 600 zł
PROMOCJA ! 500 zł

Dofinansowanie (nawet w 100%) z funduszy Urzędu Pracy – IRMiR jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr. 2.14/00068/2018.

Miasto: Warszawa

Typ: Online

 


Opis

 

Szkolenie skierowane jest do inwestorów, inspektorów nadzoru budowlanego, projektantów, do pracowników samorządów lokalnych, wydziałów urbanistyki i architektury, ochrony środowiska, także do przedsiębiorstw realizacji terenów zieleni oraz dla osób, które uzyskały Certyfikat Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w procesie inwestycyjnym – szkolenie doszkalające.
Inwestycje budowlane to ciąg wielu następujących po sobie czynności i działań, prowadzący do realizacji i ukończenia przedsięwzięcia budowlanego. W procesie inwestycyjnym dochodzi do styku, a niekiedy i przenikania wielu norm i gałęzi prawa. Wszystko to sprawia, że każda inwestycja niezależnie od jej rozmiarów stanowi zawsze wyzwanie dla inwestora i osób związanych z inwestycjami budowlanymi.
W trakcie wykładu na przykładzie wybranych faz procesu inwestycyjnego słuchacze poznają:
Ustawowych uczestników procesu inwestycyjnego po Nowelizacji,-inspektorzy nadzoru budowlanego Art. 17 PB. Uczestnicy procesu budowlanego Art. 25 Prawo budowlane
Jakie zmiany zaszły w związku z Nowelizacją Prawa Budowlanego w fazie projektowania i uzyskiwania koniecznych decyzji administracyjnych.
Projekt budowlany po ostatnich zmianach prawnych.
Fazę realizacji role uczestników procesu inwestycyjnego po Nowelizacji.
Podstawowe zagadnienie dotyczące umowy o roboty budowlane,
Fazę przekazania do eksploatacji,
Akty prawne (Prawo budowlane, KPA Kodeks Cywilny).
W ostatnie fazie szkolenia dr Marzena Suchocka przedstawi zagadnienia dotyczące kształtowania nawierzchni różnego typu (dla wszystkich obciążeń) w Strefach Ochronnych Drzew (SOD). Zaprezentowane będą projekty i realizacje, a także sposób wykonania rozwiązań antykompresyjnych, takich jak podwieszane (rapmpowe) chodniki oraz mieszanka kamienno-glebowa. Omówione zostaną najczęściej popełniane błędy oraz sposoby optymalizowania tych rozwiązań.

 

 


Program ramowy

 

●  9:30 – 9:45 Wprowadzenie

●  9:45 – 11:15 Duża nowelizacja Prawa Budowlanego 2020

●  11:15 -11:30 Przerwa

●  11:30 – 12:45 Wybrane aspekty Nowelizacji Prawa budowlanego i umów o roboty budowlane w kontekście realizacji procesu inwestycyjnego

●  12:45 – 13:00 Przerwa

●  13:00 – 14:30 Zastosowanie podwieszanych chodników jako rozwiązania eliminującego kolizje pomiędzy korzeniami a infrastrukturą

●  14:30–15:30 Pytania i dyskusja

 

 Początek zajęć

 

Rozpoczynamy: 15 marca 2024 o godzinie 9.30

 

 


 

 


Koszt

 

Cena: 600 zł
PROMOCJA ! 500 zł
Promocja trwa do dnia 15 lutego, 2024 *
*Obowiązuje data zaksięgowania przelewu.

Opłaty za Kurs należy przesłać na konto Instytutu:

85 2490 0005 0000 4530 6524 5505 (Alior Bank)

Zakres szkolenia zgodny z działalnością statutową IRMiR - usługa podlega
zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26. ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106, z późn.
zm.)".

 

 


Rejestracja

 

Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza online dostępnego poniżej.

Wypełnij formularz

Więcej informacji:

Tel./fax 22 619 78 97, 22 619 78 97

Tel. kom.:510 158 150

E-mail: szkolenia@irmir.pl


 

 


Miejsce szkolenia