Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

Rozliczenie ciepła

Rozliczenie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz zmiany prawie energetycznym.

 


Informacje podstawowe

 

Termin: 24 listopada 2023

Cena: 580 zł
PROMOCJA ! 480 zł

Dofinansowanie (nawet w 100%) z funduszy Urzędu Pracy – IRMiR jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr. 2.14/00068/2018.

Miasto: Warszawa

Typ: Online

 


Opis

 

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do członków zarządów wspólnot mieszkaniowych, członków wspólnot mieszkaniowych, do pracowników gminnych Wydziałów Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, pracowników TBS, Zakładów Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Zakładów Gospodarki Lokalowej oraz wszystkich osób i podmiotów funkcjonujących na rynku w formie spółdzielni, do pracowników spółdzielni, w szczególności kadry kierowniczej, pracowników działu księgowości, członków organów samorządowych spółdzielni a przede wszystkim do zarządców nieruchomości obsługujących spółdzielnie mieszkaniowe.

 

 


Program ramowy

 

●  Obowiązki wynikające z przepisów prawa:

●   Ustawa Prawo Energetyczne

●   Obowiązki właściciela i zarządcy

●   Sankcje karne

●  Gospodarka energią cieplną w budynku:

●   Koszty dostawy ciepła do budynku

●   Opomiarowanie po stronie zasilania budynku i jego wpływ na wysokość rachunków

●   Opomiarowanie lokali (urządzenia, pozycja pracy) wpływ na rejestrowane wielkości

●   Współczynniki korygujące zwiększone zapotrzebowanie ciepła

●  Podzielniki kosztów C.O. – metodologia rozliczania:

●   Podstawa prawna

●   Karta energetyczna lokalu

●   Podzielniki kosztów C.O. zasada pracy, informacje jakie są rejestrowane

●   Rodzaje kosztów, jak je określić

●   Docieplenia budynków i ich wpływ na pracę instalacji C.O.

●   Metodologia rozliczania kosztów C.O.

●   Analiza pracy instalacji C.O.

●   Niezbędne dane zawarte na druku indywidualnego rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania

●  Ciepłomierze – metodologia rozliczania:

●   Ciepłomierze, zasada pracy

●   Pozycja pracy ciepłomierza

●   Ilości ciepła pobranego przez lokal w stosunku do ilości zarejestrowanego przez ciepłomierz

●   Metodologia rozliczania kosztów C.O.

●   Analiza parametrów pracy instalacji C.O.

●   Niezbędne dane zawarte na druku indywidualnego rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania

●  Podgrzanie ciepłej wody – metodologia rozliczania:

●   Podstawa prawna

●   Instalacja ciepłej wody – zasady dziania

●   Cyrkulacja, sposoby kontroli i efekty

●   Ciepło niezbędne do utrzymania parametrów ciepłej wody

●   Metodologia rozliczania kosztów C.W.

●   Niezbędne dane zawarte na druku indywidualnego rozliczenia kosztów podgrzania ciepłej wody

●  Analiza zużycia ciepła przez budynek:

●   Wskaźniki zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania

●   Wskaźniki zużycia ciepła na potrzeby ciepłej wody

●  Zmiana prawie energetycznym dotycząca obowiązku instalacji wodomierzy i ciepłomierzy elektronicznych

 

 Początek zajęć

 

Rozpoczynamy: 24 listopada 2023 o godzinie 9.30

 

 


 

 


Koszt

 

Cena: 580 zł
PROMOCJA ! 480 zł
Promocja trwa do dnia 10 listopada, 2023 *
*Obowiązuje data zaksięgowania przelewu.

Opłaty za Kurs należy przesłać na konto Instytutu:

85 2490 0005 0000 4530 6524 5505 (Alior Bank)

Zakres szkolenia zgodny z działalnością statutową IRMiR - usługa podlega
zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26. ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106, z późn.
zm.)".

 

 


Rejestracja

 

Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza online dostępnego poniżej.

Wypełnij formularz

Więcej informacji:

Tel./fax 22 619 78 97, 22 619 78 97

Tel. kom.:510 158 150

E-mail: szkolenia@irmir.pl


 

 


Miejsce szkolenia