Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

Stacje ładowania

Instalacja stacji ładowania samochodów elektrycznych we wspólnotach mieszkaniowych – obowiązek zgłaszania budynków do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków(CEEB) oraz zmiany w prawie energetycznym.

 


Informacje podstawowe

 

Termin: 25 marca 2024

Cena: 640 zł
PROMOCJA ! 540 zł

Dofinansowanie (nawet w 100%) z funduszy Urzędu Pracy – IRMiR jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr. 2.14/00068/2018.

Miasto: Warszawa

Typ: Online

 


Opis

 

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do członków zarządów wspólnot mieszkaniowych, członków wspólnot mieszkaniowych, do pracowników gminnych Wydziałów Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, pracowników TBS, Zakładów Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Zakładów Gospodarki Lokalowej.

 

 


Prowadzacy


mgr inż. Bożena Kopeć


Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 22011 oraz licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami Nr 9201. Pracuje w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczy w realizacji projektów deweloperskich, zarządza nieruchomościami deweloperskimi, wspólnotami mieszkaniowymi, spółdzielczymi, gminnymi, komercyjnymi oraz uczestniczy w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Jest biegłym sądowym w kilku Sądach Okręgowych w Polsce z zakresu zarządzania nieruchomościami. Autorka licznych publikacji oraz współautor miesięcznika “Nieruchomości”, wykładowca na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości, członek Stowarzyszenia ZarządcówNieruchomości „RONDO” przy PFRN w Warszawie.


Program ramowy

 

●  Gdzie złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw w zarządzanych budynkach

●  Co to jest rejestr CEEB

●  Jak zainstalować stację ładowania samochodów elektrycznych w budynku wspólnotowym?

●  Ustawa o elektromobilności. Nowelizacja. Zasady tworzenia stref czystego transportu

●  Bezpieczeństwo parkingów podziemnych w świetle zmieniającej się struktury rodzajowej pojazdów osobowych

●  Czy samochód elektryczny w garażu podziemnym może stanowić zagrożenie?

●  Konsekwencje udziału samochodu elektrycznego w pożarze garażu podziemnego

●  Jak zmontować Wallboxa w garażu budynku wielorodzinnego.

●  Jak zamontować ładowarkę do samochodu elektrycznego w bloku lub w kamienicy?

●  Jakie potrzebne są pozwolenia? Czy potrzebna jest dodatkowa umowa?

●  Rozliczenie energii zużytej na potrzeby ładowania – czy koszt energii może być przyporządkowany tylko użytkownikom pojazdów elektrycznych

●  Zapewnienie tytułu prawnego do nieruchomości na cele instalacji ładowarki – kto musi wyrazić zgodę?

●  Wzór wniosku o wyrażenie zgody na instalację prywatnego punktu ładowania

●  Zmiana prawie energetycznym dotycząca obowiązku instalacji wodomierzy i ciepłomierzy elektronicznych

 

 Początek zajęć

 

Rozpoczynamy: 25 marca 2024 o godzinie 9.30

 

 


 

 


Koszt

 

Cena: 640 zł
PROMOCJA ! 540 zł
Promocja trwa do dnia 1 marca, 2024 *
*Obowiązuje data zaksięgowania przelewu. Do zapłaty: 640 zł

Opłaty za Kurs należy przesłać na konto Instytutu:

85 2490 0005 0000 4530 6524 5505 (Alior Bank)

Zakres szkolenia zgodny z działalnością statutową IRMiR - usługa podlega
zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26. ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106, z późn.
zm.)".

 

 


Rejestracja

 

Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza online dostępnego poniżej.

Wypełnij formularz

Więcej informacji:

Tel./fax 22 619 78 97, 22 619 78 97

Tel. kom.:510 158 150

E-mail: szkolenia@irmir.pl


 

 


Miejsce szkolenia