Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

Utrzymanie obiektów, przejęcie

Utrzymanie obiektów budowlanych w świetle znowelizowanej ustawy Prawo budowlane oraz innych aktów normatywnych – oraz przejęcie nieruchomości od dewelopera - dokumenty i dokumentacja budynku, gwarancja i rękojmia, zgłaszanie i usuwanie usterek.

 


Informacje podstawowe

 

Termin: 18 października 2023

Cena: 660 zł
PROMOCJA ! 560 zł

Dofinansowanie (nawet w 100%) z funduszy Urzędu Pracy – IRMiR jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr. 2.14/00068/2018.

Miasto: Warszawa

Typ: Online

 


Opis

 

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej/z działów inwestycyjnych/, pracowników firm budowlanych, nadzoru technicznego i inwestorskiego, projektantów, kierowników budowy, członków kadry zarządzającej i menedżerskiej, dyrektorów zarządzających i wykonawczych w przedsiębiorstwach budowlanych i inwestorskich tym deweloperskich., właścicieli nieruchomości, rzeczoznawców, oraz wszystkich osób zainteresowanych omawianą podczas szkolenia tematyką.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane nakłada na właścicieli, zarządców i administratorów szereg obowiązków związanych z właściwym utrzymaniem obiektów budowlanych. Zgodne z przytoczonym na wstępie aktem prawa Obiektem budowlanym w rozumieniu prawa budowlanego jest budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.
Przepisy prawne w zakresie utrzymania i eksploatacji obiektów budowlanych
Ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,
Rozporządzenie wykonawcze MSWiA z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych,
Ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Obowiązki kontrolne wynikające z innych przepisów – przeciwpożarowych, o dozorze technicznym, sanitarnych, BHP, itd.

 

 


Program ramowy

 

●  - - Moduł 1

●  Adresaci obowiązków w zakresie eksploatacji i utrzymania obiektów budowlanych

●  Podstawowe, istotne dla zarządcy nieruchomości pojęcia używane w procesie budowlanym

●  Wymagania podstawowe przy projektowaniu i wykonawstwie robót budowlanych

●  Znaczenie przepisów techniczno –budowlanych, ich zakres obowiązywania i możliwości odstępstw

●  Dokumentacja techniczno –prawna obiektu budowlanego przejmowanego w zarząd

●  - - Moduł 2

●  Obowiązki właścicieli i zarządców budynków, wynikające z ustawy Prawo Budowlane

●  Obowiązki kontrolne wynikające z innych przepisów – przeciwpożarowych, o dozorze technicznym, sanitarnych, BHP, itd.

●  - - Moduł 3

●  Przejęcie nieruchomości od dewelopera -dokumenty i dokumentacja budynku, .gwarancja i rękojmia, zgłaszanie i usuwanie usterek

●  Zasady dotyczące przejęcia robót i ich znaczenie z punktu widzenia biegu gwarancji,

●  Procedury odbiorowe,

●  Przepisów regulujących kwestię dokumentów, jakie powinny zostać przekazane nabywcy lokalu i zarządcy nieruchomości

 

 Początek zajęć

 

Rozpoczynamy: 18 października 2023 o godzinie 9.30

 

 


 

 


Koszt

 

Cena: 660 zł
PROMOCJA ! 560 zł
Promocja trwa do dnia 4 października, 2023 *
*Obowiązuje data zaksięgowania przelewu.

Opłaty za Kurs należy przesłać na konto Instytutu:

85 2490 0005 0000 4530 6524 5505 (Alior Bank)

Zakres szkolenia zgodny z działalnością statutową IRMiR - usługa podlega
zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26. ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106, z późn.
zm.)".

 

 


Rejestracja

 

Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza online dostępnego poniżej.

Wypełnij formularz

Więcej informacji:

Tel./fax 22 619 78 97, 22 619 78 97

Tel. kom.:510 158 150

E-mail: szkolenia@irmir.pl


 

 


Miejsce szkolenia