Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

Wsólnoty

Wspólnoty mieszkaniowe, aspekty praktyczne i problematyczne – warsztaty.

 


Informacje podstawowe

 

Termin: 2 grudnia 2024

Cena: 480 zł
PROMOCJA ! 380 zł

Dofinansowanie (nawet w 100%) z funduszy Urzędu Pracy – IRMiR jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr. 2.14/00068/2018.

Miasto: Warszawa

Typ: Online

 


Opis

 

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do członków zarządów wspólnot mieszkaniowych, członków wspólnot mieszkaniowych, do pracowników gminnych Wydziałów Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, pracowników TBS, Zakładów Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Zakładów Gospodarki Lokalowej oraz wszystkich osób, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w zawodzie zarządcy nieruchomości.

 

 


Prowadzacy


mgr inż. Bożena Kopeć


Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 22011 oraz licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami Nr 9201. Pracuje w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczy w realizacji projektów deweloperskich, zarządza nieruchomościami deweloperskimi, wspólnotami mieszkaniowymi, spółdzielczymi, gminnymi, komercyjnymi oraz uczestniczy w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Jest biegłym sadowym w kilku Sądach Okręgowych w Polsce z zakresu zarządzania nieruchomościami. Autorka licznych publikacji oraz współautor miesięcznika “Nieruchomości”, wykładowca na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości, członek Stowarzyszenia ZarządcówNieruchomości „RONDO” przy PFRN w Warszawie.


Program ramowy

 

●  Aspekty prawne funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej – prawo własności, współwłasność, kodeks cywilny, ustawa o własności lokali.

●  Odpowiedzialność organizacyjna, cywilna, karna i karno-skarbowa członków zarządu wspólnot mieszkaniowych.

●  Wspólnoty mieszkaniowe, kwestie problematyczne związane z praktycznymi zagadnieniami jak remonty części wspólnych, co do nich należy?

●  Finanse we wspólnotach mieszkaniowych – jak rozliczać wspólnoty mieszkaniowe? W jaki sposób wspólnota może wziąć kredyt?

●  Sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej – sporządzanie, odczytywanie.

●  Statut i regulaminy wspólnoty mieszkaniowej – wymóg czy konieczność ?

●  Uchwała wspólnoty mieszkaniowej – celowość, prawidłowość, ważność, tryb zaskarżenia.

●  Zebranie właścicieli nieruchomości – zwołanie, przedmiot, prowadzenie.

●  Profesjonalny zarządca nieruchomości na usługach wspólnoty mieszkaniowej.

●  RODO a wspólnota mieszkaniowa.

●  Ubezpieczenia wspólnoty i zarządu.

●  Wspólnoty mieszkaniowe w lokalach komunalnych należących do gminy – kwestie niepewne i wątpliwe, co można zrobić w ramach funduszu remontowego, a czego nie można? Co może zarząd, a co leży w obowiązkach zarządu?

●  Dyskusja –odpowiedzi na zadawane pytania uczestników.

 

 Początek zajęć

 

Rozpoczynamy: 2 grudnia 2024 o godzinie 9.30

 

 


 

 


Koszt

 

Cena: 480 zł
PROMOCJA ! 380 zł
Promocja trwa do dnia 4 listopada, 2024 *
*Obowiązuje data zaksięgowania przelewu. Do zapłaty: 480 zł

Opłaty za Szkolenie należy przesłać na konto Instytutu:

85 2490 0005 0000 4530 6524 5505 (Alior Bank)

Zakres szkolenia zgodny z działalnością statutową IRMiR - usługa podlega
zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26. ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106, z późn.
zm.)".

 

 


Rejestracja

 

Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza online dostępnego poniżej.

Wypełnij formularz

Więcej informacji:

Tel./fax 22 619 78 97, 22 619 78 97

Tel. kom.:510 158 150

E-mail: szkolenia@irmir.pl


 

 


Miejsce szkolenia