Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

Zarządca , a biegły

Zarządca nieruchomości jako biegły sądowy.

 


Informacje podstawowe

 

Termin: 28 października 2023

Cena: 1000 zł
PROMOCJA ! 900 zł

Dofinansowanie (nawet w 100%) z funduszy Urzędu Pracy – IRMiR jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr. 2.14/00068/2018.

Miasto: Warszawa

Typ: Online

 


Opis

 

Szkolenie skierowane jest do osób, które posiadają min. trzyletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu nieruchomościami. Na zakończenie kursu odbędzie się egzamin.

 

 


Program ramowy

 

●  Biegły w postępowaniach sądowych, zwłaszcza w postępowaniu cywilnym – wprowadzenie.

●  Pojęcie biegłego na gruncie k.p.c., wiadomości specjalne jako podstawa dopuszczenia dowodu z opinii biegłego (wybrane orzecznictwa),

●  Opinia biegłego a tzw. opinie prywatne; świadek – biegły, rodzaje biegłych, charakter opinii biegłego w postępowaniu cywilnym, opinia biegłego (pojęcie i elementy), dodatkowa opinia biegłego, opinia łączna, opinia Instytutu, dopuszczenie dowodu z opinii biegłego- na wniosek/ z urzędu, treść wniosku dowodowego

●  Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego, wymogi formalne opinii, termin sporządzenia opinii- możliwość przedłużenia terminu, opinia uzupełniająca

●  Zasady wynagradzania za opinię oraz opinię uzupełniającą, ocena dowodu z opinii – kryteria oceny (wybrane orzeczenia), zasady przyznawania wynagrodzenia biegłemu (wybrane judykaty).

●  Udział biegłego w postępowaniu sądowym związane z przyznaniem wynagrodzenia,

●  Udział biegłego w postępowaniu sądowym, udział w oględzinach i innych czynnościach dowodowych, wezwanie i wyjaśnienia biegłego, odpowiedzialność biegłego, źródła, przesłanki i zakres odpowiedzialności.

 

 Początek zajęć

 

Rozpoczynamy: 28 października 2023 o godzinie 9:30

 

 


Terminy zjazdów:

 

28-29 października 2023

 

 


Koszt

 

Cena: 1000 zł
PROMOCJA ! 900 zł
Promocja trwa do dnia 14 października, 2023 *
*Obowiązuje data zaksięgowania przelewu.

Opłaty za Kurs należy przesłać na konto Instytutu:

85 2490 0005 0000 4530 6524 5505 (Alior Bank)

Zakres szkolenia zgodny z działalnością statutową IRMiR - usługa podlega
zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26. ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106, z późn.
zm.)".

 

 


Rejestracja

 

Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza online dostępnego poniżej.

Wypełnij formularz

Więcej informacji:

Tel./fax 22 619 78 97, 22 619 78 97

Tel. kom.:510 158 150

E-mail: szkolenia@irmir.pl


 

 


Miejsce szkolenia