Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

Zarządca sądowy

Zarządca sądowy

 


Informacje podstawowe

 

Termin: 16 listopada 2024

Cena: 900 zł
PROMOCJA ! 800 zł

Dofinansowanie (nawet w 100%) z funduszy Urzędu Pracy – IRMiR jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr. 2.14/00068/2018.

Miasto: Warszawa

Typ: Online

 


Opis

 

Szkolenie skierowane jest do osób , które posiadają min. trzyletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu nieruchomościami. Na zakończenie kursu odbędzie się egzamin.
Ustanawianie zarządu sądowego w rozumieniu kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o własności lokali (podstawy prawne, procedury).
Art. 203. K.C. [Wyznaczenie zarządcy przez sąd]
Każdy ze współwłaścicieli może wystąpić do sądu o wyznaczenie zarządcy, jeżeli nie można uzyskać zgody większości współwłaścicieli w istotnych sprawach dotyczących zwykłego zarządu albo jeżeli większość współwłaścicieli narusza zasady prawidłowego zarządu lub krzywdzi mniejszość.
W myśl przepisów każdy ze współwłaścicieli może wystąpić do sądu o wyznaczenie zarządcy, jeżeli nie można uzyskać zgody większości współwłaścicieli w istotnych sprawach dotyczących zwykłego zarządu albo jeżeli większość współwłaścicieli narusza zasady prawidłowego zarządu lub krzywdzi mniejszość. Przewiduje to art. 203 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

 

 


Prowadzacy


mgr inż. Bożena Kopeć


Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 22011 oraz licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami Nr 9201. Pracuje w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczy w realizacji projektów deweloperskich, zarządza nieruchomościami deweloperskimi, wspólnotami mieszkaniowymi, gminnymi, komercyjnymi oraz uczestniczy w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Jest biegłym sadowym w kilku Sądach Okręgowych w Polsce z zakresu zarządzania nieruchomościami. Autorka licznych publikacji oraz współautor miesięcznika “Nieruchomości”, wykładowca na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości, członek Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „RONDO” przy PFRN w WarszawieMiejsce szkolenia


Program ramowy

 

●  Ustanawianie zarządu sądowego w rozumieniu kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o własności lokali (podstawy prawne, procedury).

●  Kompetencje sądu w związku z ustanowionym zarządem sądowym.

●  Prawa i obowiązki właścicieli w warunkach zarządu sądowego.

●  Procedura objęcia zarządu sądowego.

●  Kompetencje zarządcy sądowego. Obowiązki w zakresie czynności zwykłego zarządu

●   a) sposób podejmowania decyzji gospodarczych

●   b) współdziałanie z właścicielami

●   c) współdziałanie z sądem.

●   Rachunkowość i sprawozdawczość z zarządu sądowego

●   a) sprawozdawczość przed sądem

●   b) skutki niezłożenia sprawozdania oraz nieprzyjęcia sprawozdania

●   c) rozliczenia wyniku finansowego netto ze współwłaścicielami nieruchomości.

●  Odrębność podatkowa zarządcy sądowego oraz właścicieli nieruchomości na tle prawa, orzecznictwa i interpretacji podatkowych.

●  Odpowiedzialność zarządcy sądowego (z mocy prawa, cywilna, podatkowa).

●  Podstawy psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej. Mediacje w sytuacji konfliktów.

●  Komunikacja w negocjacjach, techniki negocjacji konfliktów.

●  Techniki wywierania wpływu.

 

 Początek zajęć

 

Rozpoczynamy: 16 listopada 2024 o godzinie 9.30

 

 


Terminy zjazdów:

 

16-17listopada 2024r.

 

 


Koszt

 

Cena: 900 zł
PROMOCJA ! 800 zł
Promocja trwa do dnia 16 października, 2024 *
*Obowiązuje data zaksięgowania przelewu. Do zapłaty: 900 zł

Opłaty za Szkolenie należy przesłać na konto Instytutu:

85 2490 0005 0000 4530 6524 5505 (Alior Bank)

Zakres szkolenia zgodny z działalnością statutową IRMiR - usługa podlega
zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26. ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106, z późn.
zm.)".

 

 


Rejestracja

 

Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza online dostępnego poniżej.

Wypełnij formularz

Więcej informacji:

Tel./fax 22 619 78 97, 22 619 78 97

Tel. kom.:510 158 150

E-mail: szkolenia@irmir.pl


 

 


Miejsce szkolenia