Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

Zieleń I

Cykl szkoleń na “Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w procesie inwestycyjnym”-Organizacja prac budowlanych na terenach zadrzewionych-szkolenie I

 


Informacje podstawowe

 

Termin: 8 listopada 2023

Cena: 700 zł
PROMOCJA ! 600 zł

Dofinansowanie (nawet w 100%) z funduszy Urzędu Pracy – IRMiR jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr. 2.14/00068/2018.

Miasto: Warszawa

Typ: Online

 


Opis

 

Cykl szkoleń na “Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w procesie inwestycyjnym” skierowany do osób po studiach kierunkowych i z wieloletnim doświadczeniem.
Uczestnictwo w cyklu /kolejność szkoleń nie ma znaczenia/ kończy się egzaminem i otrzymaniem
Certyfikatu "Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w procesie inwestycyjnym"
Opis :Program szkoleń skierowany jest do inwestorów, inspektorów nadzoru budowlanego, architektów krajobrazu i projektantów różnych branż, do pracowników samorządów lokalnych, absolwentów wydziałów urbanistyki, budownictwa, drogownictwa i architektury, ochrony środowiska, a także do przedsiębiorstw realizacji terenów zieleni i innych zainteresowanych osób.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procedurami, metodami i technologiami ochrony drzew na terenie budowy.
Przedstawione zostaną m.in. narzędzia prawne chroniące drzewa w procesie inwestycyjnym.
Wskazane normy prawne gwarantujące ochronę drzew w procesie inwestycyjnym. Problem ochrony drzew na terenach inwestycyjnych jest bardzo skomplikowany, ponieważ wymaga analizy kilku aktów prawnych, z których możemy wywieźć obowiązki organów, inwestora oraz ewentualne sankcje administracyjne za nieprzestrzeganie przepisów prawa.
Problemem jest odnalezienie konkretnych przepisów regulujących tę materię, bowiem ustawy, w których zawarte są przepisy prawa odnoszące się do procesu inwestycyjnego, zarówno przed jego rozpoczęciem jak i w trakcie jego trwania nie odnoszą się wprost do ochrony drzewa.
Na szkoleniu będzie omawiany wpływ inwestycji na szanse przeżycia drzew oraz zabiegi pielęgnacyjne pozwalające na ochronę drzew w trakcie trwania prac.
Na zakończenie szkolenia omówiona zostanie ocena i wycena uszkodzeń drzew na skutek prac budowlanych.

 

 


Program ramowy

 

●  9.30– 9.40 Wprowadzenie – dr inż. Marzena Suchocka, SGGW

●  9.40-11.00 Narzędzia prawne nakładające obowiązek ochrony drzew na terenie inwestycji – mec. Irena Chojnacka, Biuro Orzecznictwa NSA

●  11.00-12.00 Wpływ inwestycji na szanse przeżycia drzew – dr inż. Marzena Suchocka, SGGW

●  12.00-13.30 Projektowe rozwiązania ochrony drzew na placu budowy – dr inż. Marzena Suchocka, SGGW

●  13.30–14.00 Przerwa

●  14.00-15.00 Zabiegi przyrodnicze pozwalające na ochronę drzew w trakcie trwania prac – dr inż. Marzena Suchocka, SGGW

●  15.00-16.00 Ocena i wycena uszkodzeń drzew na skutek prac budowlanych (szkoda całkowita i częściowa- wykład i warsztaty) – mgr inż. Agnieszka Kosiba

●  16.00 – 16.30 Pytania i dyskusja

 

 Początek zajęć

 

Rozpoczynamy: 8 listopada 2023 o godzinie 9:30

 

 


 

 


Koszt

 

Cena: 700 zł
PROMOCJA ! 600 zł
Promocja trwa do dnia 10 października, 2023 *
*Obowiązuje data zaksięgowania przelewu.

Opłaty za Kurs należy przesłać na konto Instytutu:

85 2490 0005 0000 4530 6524 5505 (Alior Bank)

Zakres szkolenia zgodny z działalnością statutową IRMiR - usługa podlega
zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26. ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106, z późn.
zm.)".

 

 


Rejestracja

 

Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza online dostępnego poniżej.

Wypełnij formularz

Więcej informacji:

Tel./fax 22 619 78 97, 22 619 78 97

Tel. kom.:510 158 150

E-mail: szkolenia@irmir.pl


 

 


Miejsce szkolenia