Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

Wykładowcy

dr Małgorzata Bar

Członek, założyciel–Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Wieloletni dydaktyk , wykładowca i promotor na studiach podyplomowych dla zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami na wielu uczelniach m.in. SGGW i Akademii L. Koźmińskiego

prof. dr hab. Zbigniew Grzymała

pracownik SGH. Od 2011 r. Kierownik Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego. Wieloletni wykładowca na wielu uczelniach. Zajmował się problematyką gospodarki komunalnej, w tym restrukturyzacji tej gospodarki, analizy przedsiębiorstwa – przede wszystkim przedsiębiorstwa komunalnego, analizy strategicznej organizacji (tworzenia strategii rozwoju organizacji, szczególnie jednostek samorządu terytorialnego) analizy budżetu gminy.

prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak

prof. zwyczajny, kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości na Uniwersytecie Łódzkim. Szczególnie ceniony dydaktyk. Wykładowca na uczelniach w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu. Wiedzę i doświadczenie z dziedziny zarządzania nieruchomościami wzbogacała również w Danii, Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii. Autor 15 książek z zakresu rynku nieruchomości i sektora bankowego.

dr Marek Majchrzak

w latach 1968 do 2011 r. wykładowca Szkoły Głównej Handlowej, obecnie pracownik Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Od 2001–2011 r. Kierownik Zakładu Zarządzania i Finansowania Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy Kolegium Zarządzania i Finansów w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego. Prezydent Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości.
Autor ponad 70 publikacji z zakresu zarządzania nieruchomościami, polityki mieszkaniowej, rozwoju lokalnego i samorządu terytorialnego.

mgr inż. Jerzy Putkiewicz

inż. budownictwa lądowego posiadający uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Wieloletni Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego na Mazowszu. O szeregu lat kieruje biurem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

mgr inż. Robert Nobis

specjalista, doradca w nieruchomościach komercyjnych. Pracował m.in. w firmach doradczych Knight Frank czy Colliers International, był też dyrektorem w państwowej spółce Polski Holding Nieruchomości oraz Prezesem Zarządu Pałacu Kultury i Nauki. Wykładowca na wielu uczelniach m.in. Akademii L. Koźmińskiego. Prowadzi od wielu lat wykłady głównie z tematyki zarządzania nieruchomościami komercyjnymi w ramach studiów podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami.

dr inż. Marzena Suchocka

architekt krajobrazu, wykładowca w Katedrze Architektury Krajobrazu SGGW, były pracownik Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie (obecnie) KIPPiM. Przewodnicząca sekcji Drzew Miejskich Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Autorka wielu artykułów i książek m.in. Organizacja robót na terenach zadrzewionych. – IGPIM 2016, Projekt Ochrony Drzew w procesie inwestycyjnym. – IGPIM 2016

dr hab. Halina Barbara Szczepanowska

architekt krajobrazu, jest autorką książek i artykułów z zakresu zieleni miejskiej, zwłaszcza drzew, m.in. „Drzewa w mieście”, „Wycena wartości drzew na terenach zurbanizowanych”, „Kształtowanie terenów zieleni” „Wpływ zieleni na kształtowania środowiska miejskiego”(redakcja i współautorstwo), „Ekologiczne, społeczne i ekonomiczne korzyści z drzew na terenach zurbanizowanych”. Była wieloletnim projektantem i konsultantem rozwoju zieleni oraz zadrzewień ulic i autostrad w Pracowni Urbanistycznej Zarządu Miasta Nowy Jork współpracując z New York University i Cornell Uiversity. Obecnie prowadzi prace badawcze dotyczące zagadnień drzew na terenach miejskich w Krajowym Instytucie Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie

mgr Ewa Kosiba

Koordynator kursów i szkoleń, Kierownik Zespołu Szkoleń w Warszawie. Od lat 90-tych zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem różnego typu szkoleń z zakresu wyceny, obrotu i zarządzania nieruchomościami. W latach 2005 -2012 odpowiedzialna była za organizację i prowadzenie studiów podyplomowych. We współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego z zakresu pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami, a od 2012 roku ze Społeczną Akademią Nauk w Warszawie. Przygotowuje programy dydaktyczne, organizuje i prowadzi różnego typu szkolenia i warsztaty praktyczne z zakresu nieruchomości, z przepisów prawnych dotyczących zasad kształtowania i funkcjonowania zieleni na terenach zurbanizowanych oraz przepisów prawa budowlanego. Posiada licencje zawodową zarządcy nieruchomości nr 13 695 w 2004 roku oraz licencje zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nr 9943 w 2008 roku wydane przez Ministra Infrastruktury.