Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

Zarządca sądowy

Opis szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób , które posiadają min. trzyletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu nieruchomościami. Na zakończenie kursu odbędzie się egzamin i przekazanie Certyfikatów z Instytutu.

Informacje podstawowe

Termin: 13-14 listopada 2021 roku od godz. 9³º

Cena: 800,00 zł PROMOCJA!

Miasto: Warszawa ul. Targowa 45

Dofinansowanie (nawet w 100%) z funduszy Urzędu Pracy – IRMiR jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr. 2.14/00068/2018.

Warunki uczestnictwa

 • Wypełnienie formularza on-line na stronie szkolenia.irmir.pl jest warunkiem wpisania osoby na listę uczestników  (po potwierdzeniu przez Organizatora dostępności miejsc).
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wcześniejsze dokonanie płatności za szkolenie.
 • Po dokonaniu płatności przez Uczestnika Organizator wystawia i przesyła Uczestnikowi fakturę  VAT
 • Potwierdzenie realizacji szkolenia zostanie przesłane do Zgłaszającego, na podany adres e-mail na 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
 • W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia, Organizator zwraca 100 % kosztów Uczestnicy, którzy nie odwołają pisemnie swojej nieobecności w szkoleniu do 7 dni przed jego rozpoczęciem, i nie wezmą udziału w szkoleniu mogą zostać obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia uczestnicy otrzymują pełen zwrot wniesionej opłaty.

Koszt szkolenia

 • 800,00 zł – płatność do dnia 18.10.2021r.*.*
 • 900,00zł – płatność od 19.10.2021r *

*Obowiązuje data zaksięgowania przelewu.

Opłaty za Kurs należy przesłać na konto Instytutu:

85 2490 0005 0000 4530 6524 5505 (Alior Bank)

Zakres szkolenia zgodny z działalnością statutową IRMiR – usługa podlega
zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26. ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106, z późn.
zm.)”.

Termin szkolenia

13-14 listopada 2021 roku od godz. 9³º do 16³º

Rejestracja

Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza online dostępnego poniżej.

Wypełnij formularz

Więcej informacji:

Tel./fax 22 619-78-97, 22 619-13-50

Tel. kom.:510 158 150

E-mail: szkolenia@irmir.pl

Program szkolenia

 • Ustanawianie zarządu sądowego w rozumieniu kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o własności lokali (podstawy prawne, procedury).
 • Kompetencje sądu w związku z ustanowionym zarządem sądowym.
 • Prawa i obowiązki właścicieli w warunkach zarządu sądowego.
 • Procedura objęcia zarządu sądowego.
 • Kompetencje zarządcy sądowego. Obowiązki w zakresie czynności zwykłego zarządu a) sposób podejmowania decyzji gospodarczych
  b) współdziałanie z właścicielami
  c) współdziałanie z sądem.
 • 6. Rachunkowość i sprawozdawczość z zarządu sądowego a) sprawozdawczość przed sądem
  b) skutki niezłożenia sprawozdania oraz nieprzyjęcia sprawozdania
  c) rozliczenia wyniku finansowego netto ze współwłaścicielami nieruchomości.
 • 7. Odrębność podatkowa zarządcy sądowego oraz właścicieli nieruchomości na tle prawa, orzecznictwa i interpretacji podatkowych.
 • 8. Odpowiedzialność zarządcy sądowego (z mocy prawa, cywilna, podatkowa).
 • 9. Podstawy psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej. Mediacje w sytuacji konfliktów.
 • 10. Komunikacja w negocjacjach, techniki negocjacji konfliktów.
 • 11. Techniki wywierania wpływu.

Prowadzący: 

 Bożena Kopeć– Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 22011 oraz licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami Nr 9201. Pracuje   w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczy w realizacji projektów deweloperskich, zarządza nieruchomościami deweloperskimi, wspólnotami mieszkaniowymi, gminnymi, komercyjnymi oraz uczestniczy w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Jest biegłym sadowym w kilku  Sądach Okręgowych w Polsce z zakresu zarządzania nieruchomościami. Autorka licznych publikacji oraz współautor miesięcznika “Nieruchomości”, wykładowca na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości, członek Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „RONDO” przy PFRN w Warszawie

Miejsce szkolenia