Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

INWENTARYZACJA WARSZAWSKIEJ ZIELENI METODĄ BIOBLITZ

Czy wiesz że… 

Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków po raz pierwszy w Warszawie wykonało inwentaryzację przyrodniczą według koncepcji BioBlitz (lub Bioblitz). Zleceniodawcą opracowania był Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, a w realizację włączono także lokalną społeczność. Wyniki zostały właśnie przedstawione w raporcie „Przyroda Kopca Powstania Warszawskiego i Parku Akcji „Burza” w Warszawie. Wyniki inwentaryzacji BioBlitz i wskazówki dla rewitalizacji” pod redakcją Jerzego Romanowskiego.  Inwentaryzacja była częścią konsultacji społecznych na temat przyszłego zagospodarowania obu terenów, które należą do Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Celem inwentaryzacji było opracowanie wskazań do zachowania oraz zwiększenia wartości przyrodniczej parków w połączeniu z funkcją rekreacyjną.

Koncepcja BioBlitz polega na zidentyfikowaniu w jak najkrótszym czasie jak największej liczby gatunków roślin i zwierząt zasiedlających badany teren. Do obserwacji przyrody istniejącej na danym terenie włączani są badacze, naukowcy, wolontariusze, a także lokalna społeczność. Zastosowanie    BioBlitz ma ogromne znaczenie dla oceny bioróżnorodności biologicznej, edukacji ekologicznej oraz wzmacniania lokalnej tożsamości. Celem inwentaryzacji było opracowanie wskazań do zachowania oraz zwiększenia wartości przyrodniczej parków w połączeniu z funkcją rekreacyjną.

Pomysł na „błyskawiczną” inwentaryzację (BioBlitz) powstał w 1996 r. w Waszyngtonie, a jego inicjatorką i późniejszą propagatorką była Susan Rudy, pracownica National Park Service w USA. Celem idei było szybkie (w ciągu 12-24h) zdobycie wiedzy o wartościach przyrodniczych badanego przez nią terenu, zanim zapadną decyzje o jego zagospodarowaniu w przyszłości. Wiedza o bioróżnorodności danego obszaru zdobyta dzięki Bioblitz, a także sama akcja społeczna zorganizowana specjalnie w tym celu, jest bardzo ważnym narzędziem wpływu społeczności na lokalną politykę planowania i zarządzania terenami zieleni w mieście.

 

 

 

Na podstawie:

http://zzw.waw.pl/2019/01/02/przyroda-kopca-powstania-warszawskiego-i-parku-akcji-burza-wyniki-inwentaryzacji-bioblitz/?b=37