Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

Nowe studia – leśnictwo na terenach miejskich

Nowe studia – leśnictwo na terenach miejskich

Czy wiesz że… 

Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie otworzył pierwszy w Polsce kierunek studiów magisterskich – Leśnictwo na terenach zurbanizowanych. Obejmuje zarządzanie lasami miejskimi, a także drzewami w mieście i terenami zieleni miejskiej. W założeniach edukacyjnych szczególnie dużą wagę przywiązuje się do roli drzew na terenach zurbanizowanych jako najważniejszego elementu infrastruktury zielonej wpływającego na poprawę skutków zmian klimatycznych w mieście (miejskie wyspy ciepła,  zanieczyszczenie powietrza, retencja wód opadowych). Po ukończeniu studiów specjaliści posiadają szerokie spektrum możliwości działania: planowanie zalesień i zadrzewień, przeprowadzanie inwentaryzacji, zarządzanie, utrzymanie i monitorowanie terenów zieleni, czy przeprowadzanie badań. Nowy kierunek adresowany jest do leśników komunalnych, architektów i architektów krajobrazu, arborystów, planistów, urbanistów, decydentów środowiskowych, badaczy, a także działaczy społecznych.

 

Na podstawie:

Więcej informacji na stronie uczelni; źródło: wl.urk.edu.pl