Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

PLANY ADAPTACJI MIAST DO ZMIAN KLIMATU

PLANY ADAPTACJI MIAST DO ZMIAN KLIMATU

Czy wiesz że… 

Na początku stycznia br. w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu (44 MPA) Ministerstwa Środowiska „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Dyskutowano o roli samorządów i społeczeństwa w zarządzaniu  miastem w kontekście zmian klimatu oraz możliwościach przystosowania miast do zagrożeń klimatycznych. Prace nad projektem trwały dwa lata. W tym czasie przygotowano miejskie plany adaptacji do zmian klimatycznych dla 44 dużych miast w Polsce. Określono działania przystosowawcze i ochronne przed skutkami bieżących i prognozowanych zagrożeń takich jak ekstremalne temperatury, upały, intensywne opady deszczu, burze, wichury oraz powodzie. Razem z samorządami wypracowano strategiczne rozwiązania zwiększające potencjał adaptacyjny miast i poziom świadomości mieszkańców. Wdrożenie opracowanych planów ma na celu poprawę jakości życia w mieście, korzyści społeczne i gospodarcze oraz poprawę stanu środowiska.  Działania adaptacyjne w miastach będą wymagały wsparcia organizacyjnego i prawnego na poziomie krajowym, natomiast na poziomie lokalnym niezbędna będzie współpraca ze świadomą społecznością i jednostkami odpowiedzialnymi za wdrażanie projektu.

Projekt 44 MPA jest pierwszym w Europie, w którym w tak dużej skali podjęto działania wzmacniające odporność na zagrożenia klimatyczne. Jednocześnie to jedyna w Europie inicjatywa, w której Ministerstwo wsparło władze lokalne i administracyjne, koordynując i wypracowując rozwiązania dla tak dużej liczby jednostek lokalnych. Wykonawcami projektu są: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy,  Instytut Meteorologii i i Gospodarki Wodnej –  Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firma konsultingowo – inżynieryjna Arcadis. Inicjatywa współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetu państwa. Projekt będzie realizowany do 2030 roku.

 

 

Na podstawie:

http://ios.edu.pl/brak-kategorii/konferencja-podsumowujaca-projekt-44-mpa/