Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego

Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego

Czy wiesz że… 

Rozpoczęły się prace Rady konsorcjum projektu „Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego” (NEWURBPACT). W skład konsorcjum wchodzą: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Instytut Rozwoju Miast i Regionów (d. IGPiM) oraz Uczelnia Łazarskiego w Warszawie. Projekt współfinansuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Czas realizacji obejmuje termin od 1 stycznia 2019r. do końca 2021r.

Celem projektu jest wypracowanie wzorcowych rozwiązań na rzecz odpowiedzialnej urbanizacji. Rekomendacje będą wdrażane do polityk państwa w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacji, mieszkalnictwa i gospodarki nieruchomościami. Projekt realizowany jest w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”. Wypracowane rozwiązania dla planowania przestrzennego mają wzmocnić jego jakość i znaczenie w zarządzaniu i kształtowaniu procesów urbanizacji w Polsce.

 

Na podstawie:

https://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/konsorcjum-newurbpact/

http://irm.krakow.pl/news/nowy-rok-nowe-wyzwania-projekt-newurbpact-oficjalnie-rozpoczety/

http://irm.krakow.pl/news/pierwsze-posiedzenie-rady-konsorcjum-projektu-newurbpact/