Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

Zarządca 200h

Kurs specjalistyczny w zakresie zarządzania nieruchomościami (200 godzin)

 


Informacje podstawowe

 

Termin: 29 października 2023

Cena: 2600 zł

Dofinansowanie (nawet w 100%) z funduszy Urzędu Pracy – IRMiR jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr. 2.14/00068/2018.

Miasto: Warszawa

Typ: Online

 


Opis

 

Kurs przeznaczony jest dla osób z wykształceniem wyższym lub średnim, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności do zarządzania nieruchomościami różnego typu, którym powierzono zadanie zarządzania nieruchomościami, bądź poszukują pracy w charakterze zarządcy lub administratora nieruchomości.
Wybrane zajęcia odbywają się formie hybrydowej.

Dwuetapowe szkolenie zostało oparte na obowiązujących do końca 2013 r. minimalnych wymogach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, doświadczeniach Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i szkół wyższych – z uwzględnieniem standardów europejskich, w szczególności CEPI (Europejskiej Rady ds. Zawodów Nieruchomościowych) oraz doświadczeń amerykańskich, w szczególności IREM (Instytutu Zarządzania Nieruchomościami w Chicago).

Program szkolenia i certyfikowania zarządców nieruchomości został opracowany w wyniku porozumienia trzech największych w Polsce organizacji zrzeszających zarządców nieruchomości: Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości, Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych oraz Polskiej Federacji Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości. Federacje te reprezentują ponad 90% zrzeszonych stowarzyszeń zarządców nieruchomości. Federacje prowadzą na platformie internetowej wspólny Rejestr Zarządców Nieruchomości i Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

Po ukończeniu Kursu i odbyciu szkolenia praktycznego – absolwent uzyskuje tytuł “Dyplomowany Zarządca Nieruchomości” potwierdzający kwalifikacje zawodowe – wydawany przez Polską Federację Zarządców Nieruchomości. Nasi absolwenci uzyskali już jako pierwsi – w 2014 roku tytuł “Dyplomowanego Zarządcy Nieruchomości”. Ich świadectwa kompetencji zawodowych mają pierwsze numery zaczynające się od nr PF/30001.

Warunkiem otrzymania Dyplomu jest uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego (zdanie egzaminów po ukończeniu Kursu i po odbyciu 130-godzinnego szkolenia praktycznego: 100 godz. zajęć praktycznych i 30 godz. pracy własnej).

Dwuetapowe szkolenie zapewnia ciągłość funkcjonowania zawodu zarządcy nieruchomości w nowych realiach rynkowych po deregulacji zawodu. Uczestnik szkolenia może jednak dokonać wyboru, tj. ukończyć tylko kurs stanowiący szkolenie teoretyczne i otrzymać zaświadczenie potwierdzające ukończenie tego etapu szkolenia albo ukończyć pełen kurs, czyli odbyć również szkolenie praktyczne.

 

 


Program ramowy

 

●  Zarządzanie nieruchomościami jako działalność zawodowa

●  Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości

●  Stosunki cywilno-prawne

●  Własności inne prawa rzeczowe

●  Gospodarka nieruchomościami

●  Techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami

●  Podstawy prawa i postępowania administracyjnego

●  Wybrane zagadnienia z wiedzy ekonomicznej

●  Postępowanie upadłościowe i postępowanie egzekucyjne

●  Źródła informacji o nieruchomościach

●  Zarządzanie ekonomiczno-finansowe

●  Przejmowanie nieruchomości do zarządzania

●  Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi

●  Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi

●  Wycena nieruchomości – wybrane zagadnienia

●  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami– wybrane zagadnienia

●  Doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami

●  Podstawowe informacje o zarządzaniu nieruchomościami w państwach członkowskich Unii Europejskiej

●  Plan zarządzania nieruchomościPoczątek zajęć

 

Rozpoczynamy: 29 października 2023 o godzinie 9:00

 

 


Terminy zjazdów:

 

29 październik

04-05 listopad

18- 19 listopad

02-03 grudzień

09-10 grudzień 2023r oraz

13-14 styczeń 2024r

27-28 styczeń

10-11 luty

25 luty 2024r.
 

 


Koszt

 

Cena: 2600 zł
Przy jednorazowej wpłacie do dnia 10 października, 2023 rabat -200 zł
Możliwość rozlożenia płatności na raty

Opłaty za Kurs należy przesłać na konto Instytutu:

85 2490 0005 0000 4530 6524 5505 (Alior Bank)

Zakres szkolenia zgodny z działalnością statutową IRMiR - usługa podlega
zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26. ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106, z późn.
zm.)".

 

 


Rejestracja

 

Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza online dostępnego poniżej.

Wypełnij formularz

Więcej informacji:

Tel./fax 22 619 78 97, 22 619 78 97

Tel. kom.:510 158 150

E-mail: szkolenia@irmir.pl


 

 


Miejsce szkolenia