Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

Zarządca 200h

Kurs specjalistyczny w zakresie zarządzania nieruchomościami (200 godzin)

 


Informacje podstawowe

 

Termin: 28 września 2024

Cena: 2600 zł

Dofinansowanie (nawet w 100%) z funduszy Urzędu Pracy – IRMiR jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr. 2.14/00068/2018.

Miasto: Warszawa

Typ: Online

 


Opis

 

Kurs przeznaczony jest dla osób z wykształceniem wyższym lub średnim, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności do zarządzania nieruchomościami różnego typu, którym powierzono zadanie zarządzania nieruchomościami, bądź poszukują pracy w charakterze zarządcy lub administratora nieruchomości.
Wybrane zajęcia odbywają się formie hybrydowej.

Dwuetapowe szkolenie zostało oparte na obowiązujących do końca 2013 r. minimalnych wymogach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, doświadczeniach Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i szkół wyższych – z uwzględnieniem standardów europejskich, w szczególności CEPI (Europejskiej Rady ds. Zawodów Nieruchomościowych) oraz doświadczeń amerykańskich, w szczególności IREM (Instytutu Zarządzania Nieruchomościami w Chicago).

Program szkolenia i certyfikowania zarządców nieruchomości został opracowany w wyniku porozumienia trzech największych w Polsce organizacji zrzeszających zarządców nieruchomości: Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości, Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych oraz Polskiej Federacji Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości. Federacje te reprezentują ponad 90% zrzeszonych stowarzyszeń zarządców nieruchomości. Federacje prowadzą na platformie internetowej wspólny Rejestr Zarządców Nieruchomości i Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

Po ukończeniu Kursu i odbyciu szkolenia praktycznego – absolwent uzyskuje tytuł “Dyplomowany Zarządca Nieruchomości” potwierdzający kwalifikacje zawodowe – wydawany przez Polską Federację Zarządców Nieruchomości. Nasi absolwenci uzyskali już jako pierwsi – w 2014 roku tytuł “Dyplomowanego Zarządcy Nieruchomości”. Ich świadectwa kompetencji zawodowych mają pierwsze numery zaczynające się od nr PF/30001.

Warunkiem otrzymania Dyplomu jest uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego (zdanie egzaminów po ukończeniu Kursu i po odbyciu 130-godzinnego szkolenia praktycznego: 100 godz. zajęć praktycznych i 30 godz. pracy własnej).

Dwuetapowe szkolenie zapewnia ciągłość funkcjonowania zawodu zarządcy nieruchomości w nowych realiach rynkowych po deregulacji zawodu. Uczestnik szkolenia może jednak dokonać wyboru, tj. ukończyć tylko kurs stanowiący szkolenie teoretyczne i otrzymać zaświadczenie potwierdzające ukończenie tego etapu szkolenia albo ukończyć pełen kurs, czyli odbyć również szkolenie praktyczne.

 

 


Prowadzacy


dr Marek Majchrzak


Wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w latach 1968 do 2011 r. , obecnie pracownik Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Od 2001–2011 r. Kierownik Zakładu Zarządzania i Finansowania Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy Kolegium Zarządzania i Finansów w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego. Prezydent Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości. Autor ponad 70 publikacji z zakresu zarządzania nieruchomościami, polityki mieszkaniowej, rozwoju lokalnego i samorządu terytorialnego.


mgr Łukasz Jędruszuk


Radca prawny z praktyką zawodową w kancelarii prawniczej, obecnie zatrudniony w jednym z centralnych urzędów administracji publicznej. W samorządzie terytorialnym zajmował się m.in. gospodarką lokalami komunalnymi, spółdzielczością mieszkaniową i inwestycjami drogowymi. Autor książki „Odpowiedzialność w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami” wyd. CH. InfoBeck i współautor książki „Zarządzanie nieruchomościami publicznymi” wyd. CH Beck InfoBiznes. Autor publikacji o działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz głos do wyroków sądów administracyjnych w tej dziedzinie.


mgr Bożena Kopeć


Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 22011 oraz licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami Nr 9201. Pracuje w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczy w realizacji projektów deweloperskich, zarządza nieruchomościami deweloperskimi, wspólnotami mieszkaniowymi, gminnymi, komercyjnymi oraz uczestniczy w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Jest biegłym sadowym w kilku Sądach Okręgowych w Polsce z zakresu zarządzania nieruchomościami. Autorka licznych publikacji oraz współautor miesięcznika “Nieruchomości”, wykładowca na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości, członek Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „RONDO” przy PFRN w Warszawie.


prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak


Prof. zwyczajny – kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości na Uniwersytecie Łódzkim. Szczególnie ceniony dydaktyk. Wykładowca na uczelniach w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu. Wiedzę i doświadczenie z dziedziny zarządzania nieruchomościami wzbogacała również w Danii, Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii. Autor 15 książek z zakresu rynku nieruchomości i sektora bankowego. Autor ponad 70 publikacji z zakresu zarządzania nieruchomościami, polityki mieszkaniowej, rozwoju lokalnego i samorządu terytorialnego.


mgr inż. Robert Nobis


Specjalista, doradca w nieruchomościach komercyjnych. Pracował m.in. w firmach doradczych Knight Frank czy Colliers International, był też dyrektorem w państwowej spółce Polski Holding Nieruchomości oraz Prezesem Zarządu Pałacu Kultury i Nauki. Wykładowca na wielu uczelniach m.in. Akademii L. Koźmińskiego. Prowadzi od wielu lat wykłady głównie z tematyki zarządzania nieruchomościami komercyjnymi w ramach studiów podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami.


Program ramowy

 

●  Zarządzanie nieruchomościami jako działalność zawodowa

●  Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości

●  Stosunki cywilno-prawne

●  Własności inne prawa rzeczowe

●  Gospodarka nieruchomościami

●  Techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami

●  Podstawy prawa i postępowania administracyjnego

●  Wybrane zagadnienia z wiedzy ekonomicznej

●  Postępowanie upadłościowe i postępowanie egzekucyjne

●  Źródła informacji o nieruchomościach

●  Zarządzanie ekonomiczno-finansowe

●  Przejmowanie nieruchomości do zarządzania

●  Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi

●  Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi

●  Wycena nieruchomości – wybrane zagadnienia

●  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami– wybrane zagadnienia

●  Doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami

●  Podstawowe informacje o zarządzaniu nieruchomościami w państwach członkowskich Unii Europejskiej

●  Plan zarządzania nieruchomościPoczątek zajęć

 

Rozpoczynamy: 28 września 2024 o godzinie 9:00

 

 


Terminy zjazdów:

 28-29 września,

12-13; 26-27 października

16-17; 30 listopada

01; 14-15 grudnia 2024 roku

oraz

11-12; 25-26 stycznia 2025roku


 

 


Koszt

 

Cena: 2600 zł
Przy jednorazowej wpłacie do dnia 31 lipca, 2024 rabat -200 zł
Możliwość rozlożenia płatności na raty
Do zapłaty: 2600 zł

Opłaty za Szkolenie należy przesłać na konto Instytutu:

85 2490 0005 0000 4530 6524 5505 (Alior Bank)

Zakres szkolenia zgodny z działalnością statutową IRMiR - usługa podlega
zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26. ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106, z późn.
zm.)".

 

 


Rejestracja

 

Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza online dostępnego poniżej.

Wypełnij formularz

Więcej informacji:

Tel./fax 22 619 78 97, 22 619 78 97

Tel. kom.:510 158 150

E-mail: szkolenia@irmir.pl


 

 


Miejsce szkolenia