Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

ZOOM na zieleń Warszawy

ZOOM na zieleń Warszawy

Czy wiesz że… 

Mieszkańcy Woli, Targówka i Pragi Południe w Warszawie uczestniczyli w drugiej edycji projektu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy pn.„Zieleń i kropka lokalnie”, zakończonej w 2018 r. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb lokalnej społeczności oraz ankiety internetowej zebrano opinie mieszkańców dotyczące terenów zieleni w wymienionych dzielnicach. Akcja włączyła mieszkańców w działania na rzecz swojego najbliższego otoczenia. Mogli oni wskazać miejsca, w których widzą potrzebę utworzenia parków społecznościowych, skwerów, zieleńców czy nowych nasadzeń. Dzięki udziałowi w akcji mogli także lepiej poznać wartości przyrodnicze swojej dzielnicy. Efektem współpracy było wydanie publikacji ekologicznej „ZOOM na zieleń Woli, Targówka, Pragi Południe”, w której podsumowano przeprowadzone działania. W publikacji wskazano miejsca szczególnie cenne przyrodniczo, a także w formie poradnika przedstawiono rekomendacje dotyczące zieleni każdej z dzielnic.