Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

„Rozwój lokalny” – program dla miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze

„Rozwój lokalny” – program dla miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze

Czy wiesz że… 

25 kwietnia br. w Warszawie zainaugurowano program „Rozwój lokalny” wdrażany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w partnerstwie z instytucjami z Państw-Darczyńców Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) na lata 2014-2021, tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Nabór wniosków trwa do 22 lipca br., a niezbędne dokumenty znaleźć można na stronie: https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/rozwoj-lokalny/nabory-wnioskow/
Program kierowany jest do 255 miast średniej i małej wielkości tracących funkcje społeczno-gospodarcze, wskazanych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. MIiR wyłoni spośród nich 50 miast, którym zapewniona będzie pomoc doradcza w przygotowaniu Planów Rozwoju Lokalnego i Planów Rozwoju Instytucjonalnego (PRL i PRI). Następnie 15 najlepszych projektów otrzyma dofinansowanie w wysokosci od 3 do 10 mln EUR z NMF i EOG, które pozwoli na wdrożenie opracowanych planów rozwoju. Realizację programu „Rozwój Lokalny” wspiera tzw. projekt predefiniowany, pn. „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju”. Jest to projekt doradczo-szkoleniowy, zakładający przygotowanie miast do pełnego wykorzystania potencjału programu. Miasta będą miały do dyspozycji środki finansowe (102 mln EUR) i z ich wykorzystaniem mają wypracować i wdrożyć kompleksową odpowiedź na zidentyfikowane problemy w mieście. W wymiarze długookresowym realizacja programu zakłada wzmocnienie spójności społecznej i bazy ekonomicznej w miastach objętych projektem, poprawę jakości życia w miastach, oraz usprawnienie działania administracji lokalnej.
Związek Miast Polskich (ZMP), jako lider projektu predefiniowanego, zapewni miastom wsparcie eksperckie w wypracowaniu modelu zintegrowanego rozwoju lokalnego. ZMP odpowiada również za nawiązanie partnerstw między miastami w Polsce i w Norwegii, a także za pomoc doradczą w przygotowaniu aplikacji grantowych dla beneficjentów konkursu grantowego oraz w czasie wdrażania PRL i PRI przez 15 wybranych miast, z wykorzystaniem grantu ze środków NMF i EOG. Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (KS) podzieli się z polskimi samorządowcami swoim doświadczeniem podczas wizyt studyjnych w Norwegii. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przeszkoli uczestników w zakresie standardów administracyjnych i instytucjonalnych. Instytut Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR) opracuje miejski system informacji geograficznej, służący do monitorowania i analiz rozwoju lokalnego oraz narzędzie wspierające zarządzanie nieruchomościami gminnymi. IRMiR przeprowadzi także cykl szkoleń z zakresu rewitalizacji, gospodarowania nieruchomościami, zarządzania majątkiem komunalnym i mieszkalnictwa.

 

Na podstawie:

http://irmir.pl/news/inauguracja-programu-rozwoj-lokalny-dla-miast/

http://www.miasta.pl/strony/rozwoj-malych-i-srednich-miast-projekt-predefiniowany

Photo by Daniel Marcinkowski on Unsplash