Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

Szczegółowy program szkolenia “Jak prawidłowo prowadzić zebranie wspólnoty mieszkaniowej”

Szczegółowy program szkolenia “Jak prawidłowo prowadzić zebranie wspólnoty mieszkaniowej”

 I   Przepisy prawa regulujące wzajemne relacje zarządca – zarząd wspólnoty

     – ustawa o gospodarce nieruchomościami

     – ustawa o własności lokali

     – kodeks cywilny

     – umowa o zarządzanie

 II   Przygotowanie do zebrania

     –  sprawozdanie zarządu lub zarządcy

     – plan gospodarczy

     – projekty uchwał

     – porządek obrad

     –  zawiadomienia o zwołaniu zebrania

     – weryfikacja wykazu właścicieli i przypadających im udziałów

 III   Zwołanie i przeprowadzenie zebrania.

  1. Uprawnieni do udziału w zebraniu.

  2. Prowadzenie zebrania.

  3. Sprawozdanie za rok poprzedni.

        – spójne przedstawienie informacji,

        – reagowanie na rozpraszające komentarze / pytania,

        – precyzowanie zastrzeżeń z sali,

        – włączanie „aktywistów” do działań zarządcy.

  4. Przedłożenie informacji o realizacji planów remontowych.

  5. Absolutorium dla Zarządu oraz przyjęcie sprawozdania finansowego.

        – aspekty prawne i sposób ich przedstawiania,

  6. Plany na kolejny rok.

        -koszty eksploatacji,

        – inwestycje,

        – przedstawienie potrzeb remontowych,

        – wskazanie konsekwencji (finansowych i związanych z komfortem użytkowania nieruchomości) podjętych decyzji,

        – wyjaśnienia dotyczące podwyżek,

  7. Uchwalenie wysokości zaliczek.

        – zaliczki na eksploatację,

        – zaliczki na fundusz remontowy,

   8. Głosowanie wniosków i uchwał.

   9. Protokół z zebrania.

 10.  Działania po zebraniu:
     10.1.Zbieranie głosów w trybie indywidualnego ich zbierania przez zarząd.
     10.2.Powiadomienie właścicieli o wynikach głosowania.

 11. Realizacja przyjętych uchwał i wniosków.

VI   Podsumowanie i zamknięcie zebrania.

  1. Elementy budowania wizerunku Zarządcy i wzmacniania dobrych relacji z zarządem / właścicielami lokali.