Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

W poszukiwaniu zielonego miasta

W poszukiwaniu zielonego miasta

Czy wiesz że… 

“W poszukiwaniu zielonego miasta – jak kształtować politykę drzew” to temat konferencji, która stanowi początek prac nad warszawską Polityką Ochrony Drzew. Konferencja miała miejsce 17 maja br. w Warszawie, a organizatorem była Fundacja ‘alter eko’ – partner społeczny miasta stołecznego Warszawy. To pierwszy krok w kierunku kompleksowego podejścia do drzew w mieście, skatalogowania zasad i standardów opieki oraz zarządzania drzewostanem stolicy. W konferencji wzięli udział eksperci zajmujący się zielenią w miastach zarówno w Polsce jak i za granicą. Zarządcy zielenią z Łodzi, Krakowa, Wrocławia, a także z Kanady podzielili się swoim doświadczeniem. Dzięki współpracy z naukowcami, dendrologami i arborystami na rzecz Polityki Ochrony Drzew powstaną m.in. narzędzia do monitorowania stanu zdrowotnego szaty roślinnej, metodologia oceny ryzyka złamania czy wywrócenia się drzewa, instrukcje interwencji oraz baza dobrych praktyk. Szczególnie istotne będą kwestie pielęgnacji drzew sędziwych i świadomość ich bezcenności, wycena wartości drzew, ich ochrona na terenie budowy, profesjonalna pielęgnacja, w tym zminimalizowanie niezbędnych cięć i prawidłowe formowanie koron, oraz zabiegi poprawiające statykę drzew.
W wystąpieniu w czasie konferencji Halina Barbara Szczepanowska (IRMiR) podkreśliła, że wzmacnianie korzyści płynących z drzew miejskich musi się opierać na długofalowej polityce ich ochrony, obejmującej koncepcję, wykonawstwo i wieloletnie utrzymanie, a co najważniejsze, należy spojrzeć na miasto jako ekosystem i drzewo jako podstawowy element tego ekosystemu. Poszerzanie aktualnych standardów kształtowania zieleni m.st. Warszawy jest niezbędne dla stworzenia optymalnych warunków do rozwoju drzew w mieście. Służyć temu ma skoordynowany system zarządzania oparty na jednolitych zasadach ochrony zieleni zarówno w pracach projektowych, jak i podczas nasadzeń i pielęgnacji, czy na terenie robót budowlanych. Dla spójnej Polityki Ochrony Drzew powstaje baza danych w postaci Mapy Koron Drzew oraz aktualizacja inwentaryzacji dendrologicznej. W ramach projektu “Wiem o Wycince” na stronie Urzędu Miasta warszawiacy znajdą informacje o lokalizacji drzew wskazanych do usunięcia przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Halina Szczepanowska (IRMiR) podkreśliła, że wzmacnianie korzyści płynących z drzew miejskich musi się opierać na długofalowej polityce ich ochrony, obejmującej koncepcję, wykonawstwo i wieloletnie utrzymanie, a co najważniejsze, należy spojrzeć na miasto jako ekosystem i drzewo jako podstawowy element tego ekosystemu.

Na podstawie:
http://zzw.waw.pl/2019/05/20/pracujemy-nad-polityka-ochrony-drzew/