Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

Zdrowa planeta – zdrowi ludzie

Zdrowa planeta – zdrowi ludzie

Czy wiesz że… 

W marcu ONZ opublikowała raport GEO (Global Environment Outlook 6), w którym pod hasłem “Zdrowa planeta, zdrowi ludzie” (“Healthy planet,healthy people”) kładzie nacisk na globalne działania na rzecz stanu środowiska naturalnego na świecie. Raport powstał z inicjatywy Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (United Nations Environment Programme,UNEP) i opublikowany podczas szczytu ONZ w Nairobi (Kenia) poświęconego m.in. Realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang.Sustainable Developmnent Goals,SDGs). Raport został opracowany na podstawie międzynarodowej współpracy naukowców, ekspertów i polityków z ponad 70 państw. Wskazano w nim główne zagrożenia: zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie powietrza, degradacja gleby, zanik bioróżnorodności, urbanizacja, a także marnotrawstwo żywności i zasobów naturalnych. Najistotniejsze jest globalne podejście do podejmowanych działań, ponieważ wszystkie problemy środowiskowe są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Transformacja powinna obejmować całe struktury społeczne, wartości i normy kulturowe, oraz sektory działalności gospodarczej. Ważnym problemem jest wzrost liczby ludności w miastach, skutkiem czego są negatywne zjawiska, m.in. niekontrolowana rozbudowa miast, większe zanieczyszczenie powietrza, niewystarczający poziom usług podstawowych i infrastruktury. Wskazuje to na konieczność poprawy zarządzania i planowania przestrzennego. Eksperci ONZ podsumowali, że „zapewnienie godnego życia i dobrobytu prawie 10 miliardom ludzi do 2050 r., (…), będzie jednym z najtrudniejszych wyzwań i obowiązków, przed jakimi ludzkość kiedykolwiek stanęła”.

 

Na podstawie:

http://ios.edu.pl/artykuly/raport-onz-na-temat-stanu-srodowiska-na-ziemi/