Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

Newsletter

 • URBACT III – wsparcie dla miast

  URBACT III – wsparcie dla miast

  Czy wiesz że… 

  URBACT to Europejski Program Współpracy Terytorialnej dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich, w którym kluczową rolę  pełni miasto w kontekście przemian społecznych. Program służy  wypracowaniu innowacyjnych, praktycznych i zarazem zrównoważonych metod łączących wymiar społeczny, środowiskowy i ekonomiczny przy współpracy z ekspertami polityki miejskiej w Europie.

  URBBACT III 2014-2020 jest ...

 • Drzewo-symbolem miasta

  Czy wiesz że… 

  Kontakt z naturą obok dobrej komunikacji i dostępu do dóbr kultury jest wyznacznikiem wysokiego poziomu jakości życia w mieście. Wycinki drzew budzą sprzeciw lokalnych społeczności, co skłania włodarzy i deweloperów ku zielonym inwestycjom. W ten sposób powstaje przestrzeń dla partycypacji społecznej. W Krakowie i we Wrocławiu jako jednych z ...

 • Nowe studia – leśnictwo na terenach miejskich

  Czy wiesz że… 

  Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie otworzył pierwszy w Polsce kierunek studiów magisterskich – Leśnictwo na terenach zurbanizowanych. Obejmuje zarządzanie lasami miejskimi, a także drzewami w mieście i terenami zieleni miejskiej. W założeniach edukacyjnych szczególnie dużą wagę przywiązuje się do roli drzew na terenach zurbanizowanych jako najważniejszego elementu infrastruktury ...

 • Parki Narodowe – rozszerzenie ochrony

  Czy wiesz że… 

  Sześć parków narodowych otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparcie w postaci dotacji na interwencyjny wykup gruntów prywatnych położonych w granicach parków. Dzięki dofinansowaniu pozyskane zostaną tereny cenne przyrodniczo, a parki rozszerzą ochronę unikatowych ekosystemów roślinnych. Dotacje otrzymają: Biebrzański Park Narodowy, Kampinoski Park Narodowy, Narwiański Park ...

 • W poszukiwaniu zielonego miasta

  Czy wiesz że… 

  “W poszukiwaniu zielonego miasta – jak kształtować politykę drzew” to temat konferencji, która stanowi początek prac nad warszawską Polityką Ochrony Drzew. Konferencja miała miejsce 17 maja br. w Warszawie, a organizatorem była Fundacja ‘alter eko’ – partner społeczny miasta stołecznego Warszawy. To pierwszy krok w kierunku kompleksowego podejścia do ...