Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

Newsletter

 • Zdrowa planeta – zdrowi ludzie

  Czy wiesz że… 

  W marcu ONZ opublikowała raport GEO (Global Environment Outlook 6), w którym pod hasłem “Zdrowa planeta, zdrowi ludzie” (“Healthy planet,healthy people”) kładzie nacisk na globalne działania na rzecz stanu środowiska naturalnego na świecie. Raport powstał z inicjatywy Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (United Nations Environment Programme,UNEP) i opublikowany podczas ...

 • ZOOM na zieleń Warszawy

  Czy wiesz że… 

  Mieszkańcy Woli, Targówka i Pragi Południe w Warszawie uczestniczyli w drugiej edycji projektu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy pn.„Zieleń i kropka lokalnie”, zakończonej w 2018 r. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb lokalnej społeczności oraz ankiety internetowej zebrano opinie mieszkańców dotyczące terenów zieleni w wymienionych dzielnicach. Akcja włączyła mieszkańców w działania ...

 • Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego

  Czy wiesz że… 

  Rozpoczęły się prace Rady konsorcjum projektu „Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego” (NEWURBPACT). W skład konsorcjum wchodzą: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Instytut Rozwoju Miast i Regionów (d. IGPiM) oraz Uczelnia Łazarskiego w Warszawie. Projekt współfinansuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Czas ...

 • PLANY ADAPTACJI MIAST DO ZMIAN KLIMATU

  Czy wiesz że… 

  Na początku stycznia br. w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu (44 MPA) Ministerstwa Środowiska „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Dyskutowano o roli samorządów i społeczeństwa w zarządzaniu  miastem w kontekście zmian klimatu oraz możliwościach przystosowania miast do zagrożeń klimatycznych. Prace ...

 • ZARZĄDZANIE WODAMI OPADOWYMI – KONFERENCJA STORMWATER POLAND

  Czy wiesz że… 

  „Zrównoważone zarządzanie wodami opadowymi” to temat konferencji Stormwater Poland, która odbyła się w Gdańsku w dniach 11-13 marca 2019r. Istotą tego międzynarodowego spotkania są innowacyjne rozwiązania dotyczące retencjonowania wody opadowej w miastach w powiązaniu z planowaniem przestrzennym i przy współpracy z urbanistami i architektami dla zrównoważonego rozwoju polskich miast. ...