Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@irmir.pl

NEWS

Dyplomowany Zarządca Nieruchomości – Kurs specjalistyczny 200 godzin

Kurs specjalistyczny w zakresie zarządzania nieruchomościami (200 godzin) Opis kursu Kurs przeznaczony jest dla osób z wykształceniem wyższym lub średnim, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności do zarządzania nieruchomościami różnego typu, którym powierzono zadanie zarządzania nieruchomościami, bądź poszukują pracy w charakterze zarządcy lub administratora nieruchomości. Dwuetapowe szkolenie zostało oparte na obowiązujących do końca 2013 r. minimalnych wymogach…
Przeczytaj więcej

Administrator Nieruchomości – kurs 60 godzin

Opis kursu Kurs przeznaczony jest dla osób z wykształceniem średnim lub wyższym, którym powierzono zadanie administrowania nieruchomością (administratorzy nieruchomości, członkowie wspólnot mieszkaniowych, właściciele firm, administratorzy w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, zarządach budynków komunalnych, pracownicy nieruchomości publicznych i instytucjonalnych), jak i dla osób poszukujących zatrudnienia w tym zawodzie. Uczestnicy kursu otrzymują Certyfikat Administratora Nieruchomości. Informacje podstawowe Termin: rozpoczęcie 17…
Przeczytaj więcej

Zarządca sądowy

Opis szkolenia Szkolenie skierowane jest do osób , które posiadają min. trzyletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu nieruchomościami. Na zakończenie kursu odbędzie się egzamin i przekazanie Certyfikatów z Instytutu. Informacje podstawowe Termin: 22-23 maja 2021 roku od godz. 9³º Cena: 800,00 zł PROMOCJA! Miasto: Warszawa ul. Targowa 45 Dofinansowanie (nawet w 100%) z funduszy Urzędu Pracy – IRMiR…
Przeczytaj więcej

Cykl szkoleń “Inspektor Nadzoru Dendrologicznego w procesie inwestycyjnym”

Opis szkoleń Program szkoleń skierowany jest do inwestorów, inspektorów nadzoru budowlanego, architektów krajobrazu i projektantów różnych branż, do pracowników samorządów lokalnych, absolwentów wydziałów urbanistyki, budownictwa, drogownictwa i architektury, ochrony środowiska, a także do przedsiębiorstw realizacji terenów zieleni i innych zainteresowanych osób. Uczestnictwo w 3 szkoleniach zakończone egzaminem gwarantuje otrzymanie Certyfikatu “Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w procesie…
Przeczytaj więcej

Organizacja prac budowlanych na terenach zadrzewionych -szkolenie I

Informacje podstawowe Termin: 11 maja 2021 Cena: 550 zł PROMOCJA! Miasto: Warszawa Dofinansowanie (nawet w 100%) z funduszy Urzędu Pracy – IRMiR jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr. 2.14/00068/2018. Opis szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procedurami, metodami i technologiami ochrony drzew na terenie budowy. Przedstawione zostaną rozwiązania inżynierskie oraz przyrodnicze działania rehabilitacyjne dla…
Przeczytaj więcej

Projektowanie w otoczeniu drzew- Inżynieryjne metody poprawy warunków siedliskowych drzew miejskich. – szkolenie II

Informacje podstawowe Termin: 25 maja 2021 Cena: 550 zł  PROMOCJA! Miasto: Warszawa Dofinansowanie (nawet w 100%) z funduszy Urzędu Pracy – IRMiR jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr. 2.14/00068/2018. Opis szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procedurami, metodami i technologiami ochrony drzew na terenie budowy. Przedstawione zostaną rozwiązania inżynierskie oraz przyrodnicze działania rehabilitacyjne dla…
Przeczytaj więcej

Gospodarka drzewostanem w procesie inwestycyjnym Projekt Ochrony Drzew (POD). – szkolenie III

Informacje podstawowe Termin: 08 czerwca 2021 Cena: 550 zł Promocja! Miasto: Warszawa Dofinansowanie (nawet w 100%) z funduszy Urzędu Pracy – IRMiR jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr. 2.14/00068/2018. Opis szkolenia Na szkoleniu przedstawione będą wymagania rozwojowe drzew oraz metody oceny ich szans przeżycia, Kryteria kwalifikacji do adaptacji lub usunięcia na etapie planowania i projektowania…
Przeczytaj więcej

Prawo budowlane, a ochrona drzew oraz rozwiązania komunikacyjne pozwalające na unikanie kolizji z drzewami. Jak zbudować ścieżkę rowerową i nie uszkodzić drzew?

Informacje podstawowe Termin: 20 kwietnia 2021 (wtorek) od godz. 930 Cena: 500,00zł  Miasto: Warszawa Dofinansowanie (nawet w 100%) z funduszy Urzędu Pracy – IRMiR jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr. 2.14/00068/2018. Opis szkolenia Szkolenie skierowane jest do inwestorów, inspektorów nadzoru budowlanego, projektantów, do pracowników samorządów lokalnych, wydziałów urbanistyki i architektury, ochrony środowiska, także do przedsiębiorstw…
Przeczytaj więcej

Przejęcie nieruchomości od dewelopera w świetle znowelizowanej ustawy Prawo budowlane oraz innych aktów normatywnych – dokumenty i dokumentacja budynku, gwarancja i rękojmia, zgłaszanie i usuwanie usterek.

Opis szkolenia Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej/z działów inwestycyjnych/, pracowników firm budowlanych,  nadzoru technicznego i inwestorskiego, projektantów, kierowników budowy, członków kadry zarządzającej i menedżerskiej, dyrektorów zarządzających i wykonawczych w przedsiębiorstwach budowlanych i inwestorskich tym deweloperskich., właścicieli nieruchomości, rzeczoznawców, oraz wszystkich osób zainteresowanych omawianą podczas szkolenia tematyką. Informacje podstawowe Termin: 17 maja 2021r .od godz.…
Przeczytaj więcej

PROCEDURY PODCZAS PROWADZENIA ZEBRANIA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ A TRUDNOŚCI ZWIĄZANE Z COVID /stacjonarnie i on-line/

Opis szkolenia Celem szkolenia jest przede wszystkim przekazanie uczestnikom aktualnej wiedzy w zakresie szczególnych procedur działania wspólnoty mieszkaniowej, w tym działania zarządu wspólnoty oraz ogółu właścicieli w czasie trwania pandemii, kiedy to zebrania nie mogą się odbywać. Wszystkie te kwestie zostaną przedstawione na przykładzie konkretnych spraw  i przepisów w świetle prawa – krok po kroku. …
Przeczytaj więcej